Phê duyệt mẫu biển địa chỉ số trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phê duyệt mẫu biển địa chỉ số trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   02/01/2023 21:51:34
 •   Đã xem: 509
DIC - Ngày 29/12/2022, Uỷ Ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 2357/QĐ-UBND phê duyệt mẫu Biển địa chỉ số trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chấn chỉnh điểm cung cấp dịch vụ viễn thông chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao

 •   26/12/2022 21:27:29
 •   Đã xem: 336
DIC - Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động đối với 07 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động. Qua hoạt động kiểm tra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với 39 Đại lý, Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1 tỷ 770 triệu đồng, trong đó có trường hợp Đại lý, Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đã bị xử phạt lên đến 100 triệu đồng.

Bộ TT&TT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

 •   14/12/2022 22:17:26
 •   Đã xem: 347
DIC - Ngày 29/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 21/2022/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (ký hiệu: QCVN 8:2022/BTTTT). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng, Ký hiệu QCVN 8:2010/BTTTT quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin

 •   14/12/2022 03:36:39
 •   Đã xem: 604
DIC - Ngày 30/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 24/2022/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin được ban hành (ký hiệu: QCVN 132:2022/BTTTT). Thông tư số 24/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024; Khoản 21 Điều 1 Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông hết hiệu lực pháp luật kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Tập huấn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Tập huấn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

 •   08/12/2022 19:26:25
 •   Đã xem: 258
DIC - Chiều ngày 07/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 dưới hình thức trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước. Tại điểm cầu Điện Biên có sự tham dự của đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội; các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 Mhz đến 2000 MHz

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 Mhz đến 2000 MHz

 •   05/12/2022 19:56:41
 •   Đã xem: 508
DIC - Ngày 29/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 Mhz đến 2000 MHz. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

 •   04/12/2022 22:06:38
 •   Đã xem: 1599
DIC - Ngày 29/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã Thông tư số 20/2022/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (ký hiệu: QCVN 34:2022/BTTTT). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023; thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2019/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BTTTT ngày 16/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

 •   02/12/2022 04:52:55
 •   Đã xem: 1347
DIC - Ngày 29/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BTTTT quy định “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất” (ký hiệu: QCVN 36:2022/BTTTT). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023, thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2015/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BTTTT ngày 25/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2022

Tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2022

 •   27/11/2022 20:10:22
 •   Đã xem: 1860
DIC - Ngày 24/11 tại thị xã Sa Pa, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 8 đã phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 8 và các Sở Thông tin - Truyền thông trong khu vực.
Khởi sắc bưu điện văn hóa xã

Khởi sắc bưu điện văn hóa xã

 •   22/11/2022 21:47:42
 •   Đã xem: 1461
DIC - Sau nhiều năm hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả, đến nay, hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực giúp cho người dân khu vực nông thôn được thụ hưởng các dịch vụ tiện ích đa dạng...
Công tác quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Công tác quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   22/11/2022 21:39:24
 •   Đã xem: 206
DIC - Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật và sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống mạng Internet, các đại lý Internet là một phương thức góp phần cung cấp thông tin đến mọi tầng lớp Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho việc thực hiện chính sách mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, các đại lý Internet còn tồn tại nhiều hạn chế đòi hỏi cơ quan quản lý Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở phải thường xuyên kiểm tra, rà soát để các chủ điểm hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

 •   14/11/2022 04:51:49
 •   Đã xem: 1120
DIC - Ngày 28/10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 14/2022/TT-BTTTT về việc quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều về Mạng lưới bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

 •   14/11/2022 04:47:47
 •   Đã xem: 819
DIC - Ngày 31/10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng lưới bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước gồm: dịch vụ; chất lượng dịch vụ; an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ; kết nối mạng; kiểm tra, giám sát; lưu trữ, báo cáo và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
Triển khai đầu số 156 tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo

Triển khai đầu số 156 tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo

 •   31/10/2022 23:24:10
 •   Đã xem: 222
DIC - Bên cạnh việc phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua tin nhắn (đầu số 5656), Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai thêm đầu số 156 để tiếp nhận bằng cuộc gọi.
Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022

 •   12/10/2022 23:55:29
 •   Đã xem: 1678
DIC - Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-STTTT ngày 16/8/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022, từ ngày 05 đến 30/9/2022 Đoàn Kiểm tra Liên ngành gồm Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND cấp huyện đã thực hiện kiểm tra thực tế các điểm cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Triển khai hệ thống Wifi Internet miễn phí phục vụ Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên

Triển khai hệ thống Wifi Internet miễn phí phục vụ Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên

 •   29/09/2022 04:08:27
 •   Đã xem: 3301
DIC - Để phục vụ việc tác nghiệp nhanh chóng, kịp thời của các phóng viên nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về Ngày hội và nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của đại biểu, du khách và người dân, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai hệ thống Wifi Internet miễn phí tại các địa điểm tổ chức sự kiện Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022.

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin liên lạc trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9

 •   30/08/2022 22:05:11
 •   Đã xem: 1029
DIC - Ngày 26/8/2022, UBND tỉnh Điện Biên ban hành chỉ đạo Công văn số 2753/UBND-KTN về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9.
Báo động tình trạng cắt phá cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Báo động tình trạng cắt phá cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   06/06/2022 03:19:00
 •   Đã xem: 3628
DIC - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản viễn thông. Các vụ việc không chỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ viễn thông, gây gián đoạn thông tin liên lạc mà còn ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia, tiềm ẩn những hậu quả khôn lường đến tính mạng con người…
Cảnh giác phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông

Cảnh giác phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông

 •   24/01/2022 03:51:34
 •   Đã xem: 2347
Thời gian vừa qua tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông diễn ra với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; đặc biệt, đối tượng xấu lợi dụng sự hoang mang, thiếu hiểu biết trong thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19 và tâm lý cả tin, hám lợi của nạn nhân để phạm tội.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây