16:33 ICT Thứ hai, 23/09/2019
English


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1007/STTTT-BCVT 28/08/2019

V/v rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính gửi qua đường bưu chính công ích

Tải về
966/STTTT-CNTT 14/08/2019

V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng công nghệ thông tin quý III/2019

Tải về
946/STTTT-VP 12/08/2019

Về việc khen thưởng lĩnh vực thông tin cơ sở

Tải về
840/STTTT-KHTC 15/07/2019

V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2019

Tải về
813/STTTT -CNTT 10/07/2019

V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN năm 2020

Tải về
812/STTTT-VP 10/07/2019

V/v rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Tải về
796/STTTT-CNTT 05/07/2019

V/v đề nghị tham dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Điện Biên

Tải về
766/STTTT-CNTT 28/06/2019

Đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019-2025.

Tải về
702/STTTT- KHTC 13/06/2019

Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí số 8 thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2019;

Tải về
700 /STTTT-CNTT 12/06/2019

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số đợt 2 năm 2019

Tải về
68-KH/TU 04/06/2019

Kế hoạch tổ chức giải báo chí về công tác xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên; hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019

Tải về
683/STTTT-KHTC 10/06/2019

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2020 các đơn vị doanh nghiệp, các huyện.

Tải về
684/STTTT-KHTC 10/06/2019

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2020

Tải về
681/STTTT-KHTC 07/06/2019

Về việc nghiên cứu, đầu tư Đài Truyền thanh cơ sở trên nền tảng Internet

Tải về
600/STTTT- VP 23/05/2019

Đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc cấp tỉnh, huyện lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Tải về
578/STTTT- KHTC 17/05/2019

Đề nghị phối hợp triển khai hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 tỉnh Điện Biên.

Tải về
/STTTT-CNTT 15/05/2019

Về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019

Tải về
448/STTTT- KHTC 18/04/2019

Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh.

Tải về
64-HD/BTGTU 20/03/2019

Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU về Tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tải về
365/STTTT-CNTT 27/03/2019

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ.

Tải về
1 2 3 ... 22 23 24  Trang sau