03:26 ICT Thứ tư, 21/10/2020
English


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2806/KH-UBND 24/09/2020

Kế hoạch cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020 -2021

Tải về
814/QĐ-STTTT 30/06/2020

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Tải về
719/STTTT-KHTC 15/06/2020

V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020 (các Doanh nghiệp).

Tải về
720 /STTTT-KHTC 15/06/2020

V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020 (UBND các huyện, thị xã, thành phố).

Tải về
688/STTTT-KHTC 10/06/2020

V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2020

Tải về
528/STTTT-CNTT 08/05/2020

V/v Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ

Tải về
506/STTTT-CNTT 04/05/2020

V/v phối hợp cung cấp số liệu phục vụ xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên 2.0

Tải về
0/TTCNTT 01/05/2020

Tài liệu tập huấn TDOffice

Tải về
404/STTTT-CNTT 07/04/2020

Về việc Báo cáo đánh giá, thi hành Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Tải về
260/TB-STTTT 12/03/2020

Thông báo triệu tập học viên tham gia lớp Đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Tải về
207/STTTT-CNTT 28/02/2020

V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh quý I/2020

Tải về
01/2020/TT-BTTTT 27/02/2020

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản

Tải về
29/GM-UBND 25/02/2020

Giấy mời, tài liệu dự Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên năm 2020.

Tải về
144/STTTT-CNTT 17/02/2020

V/v đảm bảo hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Tải về
104/STTTT-VP 07/02/2020

V/v gửi biểu tự chấm điểm tiêu chí thi đua, tài liệu kiểm chứng năm 2019 - Cụm Thi đua số 02

Tải về
1658/QĐ-STTTT 30/01/2020

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019

Tải về
89 /QĐ-STTTT 30/01/2020

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Tải về
1457/STTTT- KHTC 29/11/2019

Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2019

Tải về
1418/STTTT-KHTC 22/11/2019

V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 2 năm 2019

Tải về
1388/STTTT-CNTT 18/11/2019

V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng công nghệ thông tin quý IV/2019

Tải về
1 2 3 ... 24 25 26  Trang sau