Tăng cường sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 24/11/2021 21:46
DIC - Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của thị trường viễn thông. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, sự phát triển của cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động còn góp phần giữ vững an ninh - quốc phòng. Mặc dù tỉnh đã quan tâm phát triển nhưng công tác quản lý, xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động vẫn còn hạn chế, nhất là trong việc chia sẻ, sử dụng chung giữa các doanh nghiệp viễn thông với nhau.
Đại diện Công ty Điện lực Điện Biên cùng các doanh nghiệp viễn thông ký kết Biên bản thỏa thuận về chia sẻ, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Phát triển mạnh hạ tầng viễn thông thụ động

Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động bao gồm: Nhà, trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cống, bể, hào, tuy nen kỹ thuật. Mạng cáp ngoại vi viễn thông là bộ phận của mạng viễn thông chủ yếu nằm ngoài nhà trạm viễn thông, bao gồm tất cả cáp viễn thông được
 treo nổi, chôn trực tiếp, đi trong cống bể và các đường hầm. Trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; lực lượng công an, quân đội có cáp viễn thông phục thông tin, đảm bảo an ninh, quốc phòng; UBND thành phố Điện Biên Phủ, Công ty Điện lực Điện Biên có hạ tầng kỹ thuật (cột điện, ngầm) cho các đơn vị sử dụng chung để truyền dẫn cáp.

Đến hết quý III/2021, trên địa bàn tỉnh có 820 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS), trung bình phát triển mới 50 vị trí trạm BTS/năm, 776 vị trí có phủ sóng 3G, 627 vị trí có phủ sóng 4G cung cấp dịch vụ cho gần 500.000 thuê bao di động đạt gần 83 thuê bao/100 dân. Sóng thông tin di động đã được phủ đến 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn và gần 99% khu vực có dân cư sinh sống. Hiện nay, có 92/820 vị trí trạm BTS sử dụng chung hạ tầng, chiếm 11,2%, tập trung tại thành phố Điện Biên Phủ và trung tâm các huyện, thị xã.

Toàn tỉnh có 506 tuyến cáp quang với tổng chiều dài 3.316 km. Tập trung chủ yếu là hạ tầng của Viettel Điện Biên, Viễn thông Điện Biên. Hạ tầng truyền dẫn cáp quang được kéo đến 100% trung tâm các xã; 129/129 xã, phường, thị trấn có kết nối băng rộng cố định đến trung tâm, cung cấp dịch vụ cho gần 50.000 thuê bao Internet băng rộng cố định trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 35,6% hộ gia đình có kết nối Internet.

 

Các doanh nghiệp viễn thông bước đầu đã có sự phối hợp trong việc phát triển hạ tầng, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn
(Trong ảnh: Công nhân thi công chỉnh trang mạng cáp viễn thông tại TP. Điện Biên Phủ.)
Tính riêng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ có 140 vị trí trạm BTS, trong đó 133 vị trí trạm BTS phủ sóng mạng 3G, 120 vị trí trạm BTS phủ sóng mạng 4G, sóng thông tin di động 4G đã được phủ đến 99% khu vực có dân cư sinh sống, cung cấp dịch vụ cho hơn 90.000 thuê bao điện thoại di động đạt 125 thuê bao/100 dân. Hiện nay, có 37/140 vị trí trạm BTS sử dụng chung hạ tầng chiếm 26,5%. Có 135 tuyến truyền dẫn cáp quang phục vụ truyền dẫn đến trạm BTS và cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cố định cho 16.500 thuê bao chiếm 33% tổng thuê bao cả tỉnh, đạt tỷ lệ 77% hộ gia đình có kết nối Internet. Các doanh nghiệp viễn thông đã và đang thực hiện việc cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông theo chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng Công ty từ các năm trước tới nay.

Sử dụng chung là xu thế tất yếu

Thực tế cho thấy, công tác quản lý, xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động vẫn còn hạn chế, nhất là trong việc chia sẻ, sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. Đến thời điểm hiện tại tỷ lệ sử dụng chung công trình hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông (BTS, truyền dẫn cáp) chỉ đạt khoảng 15%. Theo Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông tỉnh Điện Biên tỷ lệ sử dụng chung công trình hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn toàn tỉnh đạt 30 - 35%, tương đương với 245 đến 285 vị trí trạm BTS so với hiện trạng. Các doanh nghiệp viễn thông hiện nay chủ yếu chỉ thuê lại hệ thống cột điện để treo cáp của ngành điện lực chứ chưa cùng đầu tư và sử dụng chung hạ tầng truyền dẫn cáp với nhau.

Việc các doanh nghiệp viễn thông thiếu chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư, giảm hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, ảnh hưởng đến môi trường, phát sinh nhiều chi chi phí bảo trì, kiểm định, gây khó khăn trong công tác phát triển, xây dựng hạ tầng của chính doanh nghiệp viễn thông mà còn gây ảnh hưởng không tốt đến cảnh quan môi trường, an toàn của người dân. Việc cải tạo, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, ảnh hưởng đến an toàn mạng lưới, an toàn của người dân, làm giảm hình ảnh đô thị văn minh, sạch đẹp.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên như quy định, chế tài yêu cầu dùng chung hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là cơ chế giá thuê còn khó thực hiện; yếu tố cạnh tranh giữa các doanh nghiệp viễn thông và chiến lược riêng để phát huy thế mạnh các sản phẩm của mình nhằm chiếm lĩnh thị trường khách hàng; việc cải tạo, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông chưa được các cấp chính quyền, các doanh nghiệp viễn thông coi trọng đúng mức; các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông chưa có sự phối hợp với nhau dẫn tới hiệu quả công việc chưa cao và lãng phí nguồn nhân lực, kinh phí thực hiện.

Căn cứ thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và nắm bắt được các tồn tại trong việc phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề tồn tại. Một trong những giải pháp đó là tổ chức các hội nghị bàn giải pháp và ký kết chương trình phối hợp tăng cường sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; cải tạo, chỉnh trang mạng cáp ngoại viễn thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mới đây, Sở đã tổ chức hội nghị ký kết biên bản thỏa thuận chia sẻ, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Điện Biên Phủ, Công ty Điện lực Điện Biên, Điện lực thành phố Điện Biên Phủ, Viễn thông Điện Biên, Viettel Điện Biên, MobiFone tỉnh Điện Biên, FPT Telecom Điện Biên, Chi nhánh Truyền hình cáp Điện Biên. Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề xuất hai công việc thực hiện cụ thể.


Thứ nhất: Việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông cần ưu tiên tập trung thực hiện trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp UBND thành phố Điện Biên Phủ, các đơn vị có hạ tầng và cáp ngoại vi viễn thông ban hành Kế hoạch sử dụng chung, cải tạo, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ trong năm 2021 - 2022. Nội dung quan trọng nhất trong Kế hoạch là hạ ngầm cáp ngoại vi viễn thông và sử dụng chung công trình ngầm truyền dẫn cáp trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đường Trần Đăng Ninh trong giai đoạn 2021 - 2022; đây là hai tuyến đường có mỹ quan đẹp và cần ưu tiên thực hiện trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Nội dung Kế hoạch cũng nêu rõ tuyến đường, thời hạn cải tạo, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ trong năm 2021 và trách nhiệm của các đơn vị tham gia.

Thứ hai: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, làm đầu mối để các doanh nghiệp viễn thông, Công ty Điện lực Điện Biên ký kết biên bản thỏa thuận về chia sẻ, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Biên bản là cơ sở để các doanh nghiệp viễn thông thực hiện triển khai phát triển công trình hạ tầng trong trong thời gian tới, theo Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông.

Nội dung Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất đã được sự đồng thuận cao của các cơ quan, đơn vị dự hội nghị. Ngay tại Hội nghị Công ty Điện lực Điện Biên, các doanh nghiệp viễn thông đã ký kết Biên bản thỏa thuận về chia sẻ, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc để Kế hoạch ban hành và thực hiện hiệu quả./.

 

Tác giả: Bài, ảnh: Minh Hòa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây