Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều về Mạng lưới bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Thứ hai - 14/11/2022 04:47
DIC - Ngày 31/10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng lưới bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước gồm: dịch vụ; chất lượng dịch vụ; an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ; kết nối mạng; kiểm tra, giám sát; lưu trữ, báo cáo và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
Thông tư áp dụng đối với Cục Bưu điện Trung ương; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (gọi là Mạng bưu chính KT1).
Theo đó, Cục Bưu điện Trung ương; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, kiểm tra giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 thông quan mạng bưu chính công cộng tại địa phương; đánh giá về mức độ an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ trên toàn mạng; thực hiện các biện pháp phòng, tránh và khắc phục kịp tời khi xảy ra sự cố trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; bảo đảm bí mật các thông tin liên quan đến đối tượng sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của pháp luật...
Đối tượng sử dụng dịch vụ bưu gửi KT1 có trách nhiệm sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và quy định của pháp luật về bưu chính. Các tổ chức liên quan đến hoạt động vận chuyển có trách nhiệm ưu tiên giao nhận, vận chuyển nhanh chóng, chính xác, kịp thời túi, thùng chứa bưu gửi KT1 trước các loại bưu gửi hành hóa khác; nơi lưu giữ bưu gửi KT1 phải có khóa bảo vệ, có thiết bị giám sát; riêng đối với bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước phải được bảo quản ở nơi an toàn và có phương án bảo vệ.
Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn và báo cáo kết quả với Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện trách nhiệm quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn theo quy định của pháp luật về bưu chính và quy định của pháp luật liên quan.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng lưới bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

 

Tác giả: Tin: Dương Bình

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây