Tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, Chi bộ Chuyên môn – Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thứ sáu - 15/07/2022 05:03
DIC - Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 10/6/2022 của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2022-2025. Sáng ngày 15/7/2022, Chi bộ Chuyên môn – Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Anh Dũng, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Thanh Nam - Ủy viên BCH đảng bộ, Phó Giám đốc Sở và các đồng chí là Chi ủy, đại diện cho 02 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở TT&TT; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Chuyên môn.
Chi bộ chuyên môn được thành lập trên cơ sở Quyết định số 50-QĐ/ĐU ngày 23/6/2022 của Đảng uỷ Sở TT&TT về Thành lập Chi bộ và chỉ định cấp uỷ Chi bộ trực thuộc, thành phần đảng viên chi bộ gồm 14 đảng viên thuộc 03 phòng chuyên môn: Báo chí Xuất bản (06 đảng viên), Công nghệ thông tin (04 đảng viên), Bưu chính Viễn thông (04 đảng viên).

Đồng chí Vũ Anh Dũng Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu chỉ đạo Đại hội
Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ chuyên môn luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ TT&TT; kế hoạch công tác của ngành, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu lãnh đạo Sở nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Báo chí - Xuất bản, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBCC, VC được Chi bộ quan tâm gắn với phổ biến, quán triệt, học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc triển khai và thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), quan tâm phát triển đảng viên.
Về mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ chuyên môn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Cấp ủy Chi bộ, xây dựng Chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội hàng năm đạt trong sạch, vững mạnh. Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC, VC để nâng cao nhận thức lý luận chính trị, năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên môn. Phấn đấu: 100% đảng viên, CBCC, VC tham gia học tập quán triệt kịp thời và có chất lượng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới; 100% đảng viên đăng ký cam kết và thực hiện tốt những nội dung đã cam kết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hằng năm, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy cấp trên khen thưởng...
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Anh Dũng Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cơ bản đồng tình với các phương hướng, chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong Báo cáo kiểm điểm Chi bộ đã đề ra. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu, tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị; đoàn kết, thống nhất, xây dựng Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu và đòi hỏi của tình hình và nhiệm vụ mới; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có những giải pháp phù hợp, kịp thời. Cùng với đó, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên về lý luận chính trị để đạt đủ tiêu chuẩn theo chỉ tiêu Đại hội đề ra; triển khai và tổ chức thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn, bảm đảo sinh hoạt thường xuyên theo quy định; tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp theo chức năng, nhiệm vụ.
 

Đồng chí Vũ Anh Dũng, Bí thư Đảng bộ Sở chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ chuyên môn, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Chiến, Trưởng phòng Công nghệ thông tin được bầu giữ chức Bí thư; đồng chí Lò Thị Kim Thu, Phó trưởng phòng Báo chí – Xuất bản được bầu giữ chức Phó bí thư Chi bộ chuyên môn, nhiệm kỳ 2022-2025./.

Tác giả: Tin, ảnh: Kiều Hòa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây