Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt điều hành, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả

Chủ nhật - 29/01/2023 22:26
DIC - Đây là chủ để được UBND tỉnh đề ra trong Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 13/01/2023.
Năm 2023, tỉnh Điện Biên phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 21.000 tỷ đồng
Chương trình đặt ra 16 mục tiêu chủ yếu; đồng thời đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh thời ký 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2045; tập trung rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, điều hành linh hoạt thu, chi ngân sách, đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC gắn với xây dựng chính quyền điện tử và tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, chất lượng tham mưu cơ  chế, chính sách của các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, đảm bảo gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực y tế, công tác phòng, chống dịch; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch thực hiện các mục tiêu cụ thể, chỉ tiết đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi, trách nhiệm được giao quản lý. Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tấn báo chí; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi chương trình này đến CBCC, VC và nhân dân để thống nhất trong tổ chức, thực hiện.

 

Tác giả: Tin, ảnh: Song Vũ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây