Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên báo chí

Thứ ba - 19/08/2014 14:03

Truyền bá các tác phẩm, chương trình nghệ thuật đến đông đảo công chúng là nhiệm vụ của báo chí. Một cảnh trong Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt”.  Ảnh: Thanh Hà

Truyền bá các tác phẩm, chương trình nghệ thuật đến đông đảo công chúng là nhiệm vụ của báo chí. Một cảnh trong Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt”. Ảnh: Thanh Hà
DIC - Ngày 01/8/2014 vừa qua, Bộ thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành chỉ thị số 42/CT- BTTTT về việc “Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên báo chí”.
Theo đó, Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí và các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; tinh thần Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về văn học, nghệ thuật, đảm bảo theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu diễn biến hòa bình trong lĩnh vực tư tưởng. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhằm loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu đối với văn hóa, văn nghệ. Đẩy mạnh việc phổ biến tác phẩm văn học, nghệ thuật bằng nhiều hình thức trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, qua các sản phẩm ghi hình; thực hiện xã hội hóa mở rộng liên kết để huy động nguồn lực xã hội trong sản xuất, phổ biến các chương trình, chuyên mục về văn học, nghệ thuật trên báo chí một cách có chọn lọc. Tăng cường các chương trình dạy tiếng Việt, truyền bá, phát huy văn hóa dân tộc đến với cộng đồng người Việt, người gốc Việt ở nước ngoài. Các cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tính nhân văn; đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi mới… Các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với việc tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động sáng tác truyền bá những tác phẩm văn học, nghệ thuật trên báo chí./.

Tác giả: Thanh Hà

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây