Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các Chi, Đảng bộ cơ sở.

Thứ tư - 13/08/2014 11:14

Giáo dục, rèn luyện cán bộ Đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên  của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên (Ảnh: Xuân Dũng)

Giáo dục, rèn luyện cán bộ Đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên (Ảnh: Xuân Dũng)
DIC - Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ, đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nề nếp, thường xuyên và hiệu quả. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định, trọng tâm là kiểm tra, giám sát vệc thực hiện cương lĩnh chính trị, chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ, củng cố, đoàn kết nội bộ, giáo dục rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các Chi, Đảng bộ cơ sở.
Trên cơ sở nghiêm túc đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng đã đề ra các mục tiêu cụ thể: Hàng năm, 100% cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra cơ sở xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể và xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát sát với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng để chỉ đạo thực hiện; Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng; Ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát; cấp ủy, tổ chức Đảng kịp thời giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại về kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền. Nghị quyết đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, đó là: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Đổi mới tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện cường công tác kiểm tra, giám sát; Kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở. Cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở có trách nhiệm quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về Đảng ủy Dân chính Đảng.

Tác giả: Kiều Trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây