Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Chương trình hành động về hội nhập kinh tế

Thứ ba - 26/08/2014 11:50

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
DIC- Đó là một trong những nội dung của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP, ngày 10/7/2014 của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên (TT&TT) ban hành 21/8/2014.
Chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức và lao động về vị trí, vai trò của ngành Thông tin và Truyền thông trong hội nhập kinh tế quốc tế, cải thiện năng lực cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tập trung 5 nhóm vấn đề: Hoàn thiện pháp luật và thể chế kinh tế; Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm; Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; Đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền được xem là một trong những giải pháp cần phải triển khai, thực hiện thường xuyên: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí và hệ thống tuyên truyền cơ sở tuyên truyền về quan điểm chỉ đạo và chủ trương, của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, phổ biến các cam kết, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Việt Nam khi tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới nhằm tạo sự kiên định và đồng thuận cao trong xã hội; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các chương trình, sự kiện, hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Quốc gia và của tỉnh. Xây dựng, ban hành cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế giữa các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo việc cung cấp, chia sẻ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận, nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình hội nhập trong nước và quốc tế. Căn cứ nội dung Chương trình hành động, các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức xây dựng kế hoạch hành động và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hằng năm, đảm bảo Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Tác giả: Kiều Trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây