Sở TT&TT Điện Biên: Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ tư - 19/04/2017 03:04
Ngày 13/4/2017, Sở TT&TT đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-STTTT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc tự giác thường xuyên của cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sở TT&TT đã xác định nội dung trọng tâm triển khai thực hiện trong năm 2017: Tổ chức học tập và xây dựng Kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy đảng, UBND tỉnh tổ chức học tập và thảo luận chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác trong đó xác định nội dung trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét. Tổ chức cho CBCC,VC đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo, nội dung đăng ký phải sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại CBCC, VC, cuối năm.

Tác giả: Song Vũ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây