Điện Biên: Triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Thứ năm - 28/08/2014 17:28

Kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020 ưu tiên nguồn vốn thực hiện CTMTQG  giảm nghèo bền vững và CTMTQG xây dựng nông thôn mới (nhà thi đấu đa năng xã thanh chăn)

Kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020 ưu tiên nguồn vốn thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững và CTMTQG xây dựng nông thôn mới (nhà thi đấu đa năng xã thanh chăn)
DIC - Ngày 25/8/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020.
Chỉ thị nêu rõ, việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tại Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 của tỉnh, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đến năm 2020, Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực… Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 phải phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác, bảo đảm các cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công; tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành và các địa phương; hoàn trả các khoản vốn NSNN ứng trước kế hoạch, các khoản vốn vay ngân sách địa phương; không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công. Tập trung bố trí thanh toán dứt điểm các khoản nợ đọng cơ bản tính đến hết ngày 31/12/2014. Từ năm 2015 trở đi các ngành, các địa phương phải quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản. Các Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án thành phần đề xuất theo nguyên tắc: Giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến chỉ thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia là Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; lồng ghép các dự án thuộc các chương trình có cùng mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2016 - 2020.UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các địa phương tổ chức triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo chức năng, nhiệm vụ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước 10/11/2014.

Tác giả: Hồng Hà

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây