Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến ngày 26 tháng 9 năm 2021

...>>> Ngày 23/9, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. BĐBP (21/9/2021): Kiểm...

Quang Minh (TH)
Nguồn tin: -/-

Kế hoạch 29 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tải thông tin /uploads/news/2021_09/KH29LAMTHEOHCM.pdf Kế hoạch 29 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguồn tin: -/-

Tài liệu BTGTƯ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tải về Tài liệu /uploads/news/2021_09/2TAILIEUBTGTW.pdf Tài liệu BTGTƯ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguồn tin: -/-

Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, năm 2021 và những năm tiếp theo

Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, năm 2021 và những năm tiếp theo. Chi tiết Kế...

Nguồn tin: -/-

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Lào

...thông điệp quan trọng là hai nước Việt - Lào cùng đoàn kết, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng có nhiều điểm tương đồng của hai vị lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kayson Phomvihan; đồng thời nỗ lực giải phóng các nguồn...

Nguyễn Quang Vũ
Nguồn tin: -/-

Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6 năm 2021

...Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Thắng -...

Tin: Vân Anh (TH)
Nguồn tin: -/-

Tăng cường truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

...gian tới cần tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo,...

Tin: Trần Hà
Nguồn tin: -/-

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Mường Phăng và Nà Nhạn

...đoàn công tác nắm bắt thông tin, kiểm tra các công tác chuẩn bị, điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo phòng, chống dịch, an ninh trật tự, dư luận, tư tưởng người dân... Được biết, tại xã Mường Phăng có 5 đơn vị bầu cử với hơn 4.000 cử tri. Xã Nà Nhạn có 7 khu vực bầu cử với gần 3.300 cử tri… Việc...

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Nguồn tin: -/-

Tuyên truyền bầu cử phù hợp ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số

...truyền miệng) thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ và cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố. Trong quá trình tuyên truyền đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, nhất là những địa bàn nhạy cảm. Đồng thời, đấu tranh ngăn chặn việc lợi dụng...

Tin: Mai Phương
Nguồn tin: -/-

Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 03 tháng 5 năm 2021

...Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên...

Tin: Vân Anh (TH)
Nguồn tin: -/-

Tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn Quân khu II

...kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng… Trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đã đăng trên 3.500 tin, bài trên các báo, đài địa phương và trên các trang, nhóm trên mạng internet; chia sẻ lan tỏa, comment trên...

Tin, ảnh: Văn Tâm
Nguồn tin: -/-

Giao ban báo chí tháng 3, định hướng công tác tuyên truyền tháng 4

...2021 - 2026; những kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai học tập đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống của các cấp, các ngành; ý nghĩa...

Tin, ảnh: Thanh Hà
Nguồn tin: -/-

Điện Biên chuẩn bị tốt cho các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

...trào thi đua yêu nước, tại các cơ quan đơn vị và trong nhân dân... Các hoạt động tuyên truyền được triển khai sẽ tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội về cuộc bầu cử, đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử; đồng thời đấu tranh...

Tin: Lan Chi
Nguồn tin: -/-

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

...thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,...

Nguồn tin: -/-

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp

...hứa tập thể Ban Chấp hành sẽ hết sức cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, kế thừa thành quả cách mạng đã đạt được, đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn tiếp tục nhận...

Tin, ảnh: Minh Minh
Nguồn tin: -/-

Khai mạc trọng thể Đại hội XIII của Đảng

...đúng sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn... Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện trình Đại...

Tin, ảnh: Minh Thuỳ
Nguồn tin: -/-

Nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội

...MXH, góp phần làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống”, Thị đoàn thường xuyên tuyên truyền, định hướng thông tin và nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trên MXH; tham gia bình luận, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; biểu dương, chia sẻ...

Bài, ảnh: Thu Hằng
Nguồn tin: -/-

Báo chí với nhiệm vụ đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

...sống. Những năm qua, báo chí tỉnh Điện Biên đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và...

Tin: Vân Chương
Nguồn tin: -/-

Báo Điện Biên Phủ đoạt giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V năm 2020

...của các bài dự giải mang chủ đề về “xây”, khác với các năm trước thiên về mảng chủ đề “chống”. Nhiều tác phẩm viết về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương gương người tốt, việc tốt, giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả có sức hấp...

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Nguồn tin: -/-

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã

DIC - Nhằm tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động để thực hiện các giải pháp đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và nhân dân, vừa qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đã có hướng dẫn Tuyên truyền Kết luận số 70/KH-TW, ngày 09/3/2020 của...

Tin:Thành Đạt
Nguồn tin: -/-

Tìm thấy tổng cộng 347 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site http://dic.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây