Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên: 15 năm xây dựng và phát triển

Chủ nhật - 05/06/2022 23:40
DIC - Trải qua 15 năm thành lập và phát triển, thời gian chưa phải dài; song với những thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực được giao đảm trách; cán bộ, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên luôn tự hào, trân quý. Những nỗ lực đó, thành tựu đó đã và đang góp phần tạo nền tảng, môi trường để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đ/c Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, CCVC Sở Thông tin và Truyền thông tháng 3/2021.
Cách đây 15 năm, ngày 01/6/2007, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Điện Biên. Đến năm 2008, tiếp nhận thêm chức năng quản lý nhà nước về báo chí - xuất bản và đổi tên thành Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Từ đây, Sở TT&TT thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, của tỉnh. Ngày đầu thành lập, Sở TT&TT chỉ có 2 cán bộ, công chức (Giám đốc và Phó Giám đốc). Đến tháng 12/2007, bộ máy tổ chức của Sở có 5 phòng chức năng với 20 biên chế. Chi bộ những ngày đầu thành lập có 9 đảng viên. Trải qua 15 năm hoạt động, Sở TT&TT đã có sự phát triển toàn diện và mạnh mẽ với tổ chức bộ máy hoàn thiện, 49 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trong đó, 5 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 23 đồng chí có trình độ đại học); 26 đồng chí trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (trong đó, 9 đồng chí trình độ lý luận cao cấp) cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cơ quan, của ngành trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm và phát triển. Đảng bộ hiện có 41 đảng viên, sinh hoạt tại 04 chi bộ trực thuộc. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TT&TT từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường, phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực chuyên ngành, nổi bật là: Bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin; báo chí - xuất bản; thông tin đối ngoại...
Bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Bộ TT&TT; Sở TT&TT chủ động nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, đề án quan trọng, như: Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 1/10/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030...
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử
Xác định việc phát triển và ứng dụng CNTT là khâu “then chốt” trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; Sở TT&TT luôn quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông, CNTT đồng bộ, rộng khắp, cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số của tỉnh. Hạ tầng mạng viễn thông phủ sóng di động đến 98,9% thôn/bản trên địa bàn tỉnh; hạ tầng truyền dẫn cáp quang được kéo đến 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn và 88% cấp thôn/bản; 129/129 xã, phường, thị trấn có kết nối băng rộng cố định đến trung tâm, cung cấp dịch vụ cho hơn 50.000 thuê bao internet băng rộng cố định trên địa bàn tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Trung tâm dữ liệu được đầu tư, nâng cấp, mở rộng đáp ứng yêu cầu triển khai các nền tảng, ứng dụng dùng chung của tỉnh, đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và đáp ứng cho việc triển khai chuyển đổi số. 100% các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã sử dụng nền tảng quản lý văn bản, điều hành và liên thông vào trục liên thông văn bản quốc gia. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh được xây dựng và kết nối với hệ thống của Văn phòng Chính phủ; 100% cơ quan cấp tỉnh và huyện triển khai áp dụng hệ thống chỉ đạo và điều hành phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh được triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối với hệ thống họp trực tuyến của Chính phủ. Việc tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được đẩy mạnh; đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh được kết nối liên thông vào trục liên thông văn bản quốc gia với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị các cấp triển khai ứng dụng chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tỷ lệ văn bản điện tử đạt trên 95%. 100% cơ quan Nhà nước đã có cổng/trang thông tin điện tử. Đặc biệt là Cổng dịch vụ công của tỉnh cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi giải quyết công việc. Nhiều chương trình, kế hoạch thuộc các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên; đẩy mạnh ứng dụng CNTT; triển khai đầu tư hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến; giới thiệu Trung tâm điều hành đô thị thông minh... được Sở TT&TT đã và đang tích cực triển khai thực hiện, góp phần chuyển dần phương thức làm việc truyền thống sang làm việc trên môi trường số hiện đại, công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí, thời gian, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Tăng cường thông tin, truyền thông quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Điện Biên
Vượt lên những khó khăn của ngày đầu thành lập, đến nay ngành TT&TT Điện Biên đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trên lĩnh vực TT&TT. Sở đã tích cực, chủ động tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên; tuyên truyền quảng bá ASEAN; các chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới của tỉnh. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí, trang thông tin điện tử và hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh, con người, lịch sử văn hóa, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, các ngành dịch vụ đặc trưng của tỉnh gắn với các sự kiện của tỉnh, của đất nước. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội đến bạn bè trong nước và nước ngoài.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thăm và chúc mừng Báo Điện Biên Phủ nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.
Điện Biên cũng là tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện cho báo chí phát triển. Các cơ quan báo chí của tỉnh không ngừng đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý và sản xuất nội dung, xuất bản chương trình. Tỉnh hiện có 3 cơ quan báo chí, 7 cơ quan báo chí Trung ương đặt Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; 15 cơ quan có xuất bản bản tin và 38 cổng/trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp phép hoạt động; 10 Trung tâm Văn hóa, truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và 108/129 xã, phường, thị trấn có Đài truyền thanh cấp xã (đạt tỷ lệ 83,7%, trong đó có 30 Đài ứng dụng CNTT-VT). Hoạt động tích cực, hiệu quả các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực này đã thực hiện tốt trong việc chuyển tải thông tin thiết yếu, đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh về vùng đất, con người Điện Biên tới bạn bè trong nước và quốc tế. Với nhiều đổi mới trong công tác thông tin, truyền thông đã góp phần đưa Điện Biên trở thành điểm đến của du khách đến tham quan, thưởng lãm; thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn tới nghiên cứu, khảo sát, đầu tư vào địa bàn thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Đặc biệt trong năm 2021, báo chí đã đồng hành cùng Điện Biên vượt qua giai đoạn khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19.
Tự tin vững bước
Trân quý, tự hào về những thành tựu đạt được qua 15 năm xây dựng và phát triển, Sở TT&TT tỉnh Điện Biên tiếp tục “Đoàn kết - trí tuệ - đổi mới” quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sở tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng mạng lưới theo hướng ứng dụng các công nghệ mới; đẩy mạnh xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Khai thác và sử dụng có hiệu quả mạng bưu chính, viễn thông phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, các dịch vụ bưu chính công ích; chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông nâng cấp, khai thác mạng truyền số liệu hoàn chỉnh phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; tăng cường thực hiện cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích.
Tăng cường công tác tham mưu quản lý hạ tầng viễn thông thụ động, nâng cao tỷ lệ dùng chung, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư. Phát triển hạ tầng viễn thông ứng dụng các công nghệ mới, đồng bộ, hiện đại, phù hợp với phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Phát triển hạ tầng viễn thông đi đôi với sử dụng hiệu quả hạ tầng mạng lưới, đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo cảnh quan kiến trúc các công trình lịch sử, văn hóa.
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn liền với cải cách hành chính góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan, góp phần chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Nâng cấp, phát triển Trung tâm dữ liệu của tỉnh phục vụ chính quyền số; bổ sung và nâng cấp hạ tầng kết nối, thiết bị, dữ liệu đảm bảo nguyên tắc hoạt động 24/7. Triển khai các hệ thống kỹ thuật bảo đảm năng lực, an toàn thông tin cho mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước làm hạ tầng truyền dẫn căn bản trong kết nối các hệ thống thông tin, liên thông, chia sẻ dữ liệu phục vụ chính quyền số. Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh nhằm từng bước tự động hóa công tác báo cáo, thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu của cơ quan Nhà nước các cấp và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu tham mưu quản lý hiệu quả thông tin báo chí, thông tin trên mạng xã hội. Tích cực tham mưu đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng bảo vệ nền tảng quan điểm tư tưởng của Đảng, Nhà nước cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh hướng dẫn công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh; quảng bá ASEAN, các sự kiện hội nhập quốc tế, cũng như các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên các phương tiện truyền thông, tạo sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Hướng tới một nền hành chính phục vụ, tỉnh Điện Biên đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số một cách toàn diện dựa trên ba trụ cột chính: Chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, truyền thông trên mọi mặt của đời sống, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp./.

Tác giả: Bài: Vũ Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây