Điện Biên: Ban hành Quy chế QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo

Thứ ba - 19/07/2022 03:44
DIC - Ngày 18/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp trong công tác QLNN về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND. Quy chế gồm 3 chương 26 điều quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác QLNN về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác phối hợp QLNN trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã được quy định hoặc được UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền; trong công tác phối hợp giải quyết nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo phải đảm bảo theo đúng các chủ trương, đường lối của đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; đảm bảo yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chế độ bảo mật về hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan; trong quá trình phối hợp cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để quy định cụ thể trách nhiệm vủa các cơ quan, đơn vị tránh chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống chức năng, nhiệm vụ
Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình phối hợp: Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành, thông tin điện tử, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, quảng cáo, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.
Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát hoạt động thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, các phương tiện truyền thông số, mạng xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; phê phán, đấu tranh, phản biện đối với các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật, trục lợi, thực hiện âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc và các hành vi tuyên truyền tà đạo trái pháp luật trên mạng Internet, nền tảng mạng xã hội.
Tiếp nhận, giải quyết hoặc đề xuất giải quyết những phản ánh, kiến nghị và đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc xuất bản, in ấn, phát hành, quảng cáo, hoạt động chuyển phát các sản phẩm in có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.
Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in ấn và phát hành xuất bản phẩm; việc đăng phát tin bài trên báo chí; thông tin trên mạng Internet, nền tảng mạng xã hội có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.”; Phối hợp thẩm định nội dung, hình thức xử lý tài liệu có nội dung đến tín ngưỡng, tôn giáo không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chữ viết phát tán vào địa bàn.

Tác giả: Song Vũ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây