Điện Biên: Ban hành Nghị quyết về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương về cải cách chính sách Bảo hiểm Xã hội

Thứ ba - 30/10/2018 04:02

Điện Biên: Ban hành Nghị quyết về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương về cải cách chính sách Bảo hiểm Xã hội

DIC - Ngày 17/10/2018, Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương, khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội.
Theo đó, Nghị quyết xác định Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột của hệ thống án sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch. Cụ thể: - Giai đoạn đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khục vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiểm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài long của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%. - Giai đoạn đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 45 % lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài long của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%. - Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài long của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%. Để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết, Ban thường vụ Tỉnh ủy giao: Các cấp ủy, tổ chức đảng, các huyện ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.

Tác giả: Tin: Xuân Cường

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây