Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2018

Thứ hai - 03/12/2018 02:02

Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2018

DIC - Trong tuần qua tỉnh Điện Biên đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng và nổi bật về các lĩnh vực như: Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Y tế, Giáo dục, An ninh và Pháp luật.
1. Chính trị - Kinh tế ĐBP (26/11/2018): Sơ kết 5 năm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn Sáng nay (26/11), Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/2013 của Bộ Công an về triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, giai đoạn 2013 – 2018. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại tại điểm cầu Điện Biên có các đồng chí: Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/165634/so-ket-5-nam-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-ngua-ngan-chan-chay-lon Xem chi tiết >>> ĐBP (28/11/2018): Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ngày 28/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, lấy ý kiến giới thiệu và lựa chọn nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực các Đảng bộ trực thuộc tỉnh dự hội nghị. http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/165680/gioi-thieu-nhan-su-quy-hoach-ban-chap-hanh-trung-uong-nhiem-ky-2021---2026 Xem chi tiết >>> ĐTV (27/11/2018): Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên Hội đàm với Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly (nước CHDCND Lào) Ngày 27/11, tại TP. Điện Biên Phủ, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã Hội đàm với Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly (nước CHDCND Lào) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Hội đàm đã ký kết ngày 7/11/2017 giữa Sở Tư pháp hai tỉnh. http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/phap-luat/201811/so-tu-phap-tinh-dien-bien-hoi-dam-voi-so-tu-phap-tinh-phong-sa-ly-nuoc-chdcnd-lao-5610321/ Xem chi tiết >>> ĐTV (28/11/2018): Thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV Ngày 28/11, Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) tổ chức họp thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan… http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/201811/truong-chinh-tri-tinh-tang-cuong-cong-tac-to-chuc-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-nghiep-vu-cho-doi-ngu-can-bo-5609674/ Xem chi tiết >>> ĐBP (29/11/2018) Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV Ngày 29/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì cuộc họp. http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/165711/tham-tra-cac-bao-cao-du-thao-nghi-quyet-trinh-ky-hop-thu-9-hdnd-tinh-khoa-xiv Xem chi tiết >>> ĐBP(02/12/2018): Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 12 (lần 1) Ngày 2/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 12 (lần 1) để xem xét, tham gia ý kiến vào báo cáo và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 8; triển khai thực hiện một số nội dung khác và tham gia ý kiến vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/165761/thuong-truc-hdnd-tinh-to-chuc-phien-hop-thang-12-lan-1 Xem chi tiết >>> ĐBP (27/11/2018): Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn do Chính phủ tổ chức ngày 27/11. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên. http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/165661/tiep-tuc-day-manh-dau-tu-phat-trien-nong-nghiep-nong-dan-nong-thon Xem chi tiết >>> ĐTV (26/11/2018) Năm 2019, Điện Biên phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới Điện Biên TV - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2019, Điện Biên phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã toàn tỉnh lên 30 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 18 xã đạt chuẩn và 12 xã cơ bản đạt chuẩn; không còn xã dưới 5 tiêu chí; số tiêu chí bình quân đạt 9,2% tiêu chí/xã. http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/201811/nam-2019-dien-bien-phan-dau-co-them-8-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-5610107/ Xem chi tiết >>> 2. Văn hóa - Xã hội ĐTV (29/11/2018): Hội CCB tỉnh Điện Biên tiếp nhận 500 triệu đồng xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh Sáng 29/11, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tiếp nhận 500 triệu đồng của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hải Phòng ủng hộ xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh Điện Biên. Dư buổi tiếp nhận có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/201811/hoi-ccb-tinh-dien-bien-tiep-nhan-500-trieu-dong-xay-dung-nha-khach-cuu-chien-binh-5610666/ Xem chi tiết >>> ĐTV (27/11/2018): Đồng chí Trần Văn Thành được bầu giữ chức Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Điện Biên khóa VI Tại Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa VI gồm 15 đồng chí, đồng chí Trần Văn Thành giữ chức danh Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Điện Biên khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/van-hoa/201811/dong-chi-tran-van-thanh-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-hoi-vhnt-tinh-dien-bien-khoa-vi-5610317/ Xem chi tiết >>> VPUB (30/11/2018): Hội thảo đánh giá kết quả, hiệu quả và khả năng nhân rộng dự án cá lồng bè tại một số tỉnh phía Bắc Sáng 30/11, tại Khu Du lịch sinh thái Him Lam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo sơ kết đánh giá kết quả, hiệu quả và khả năng nhân rộng mô hình nuôi cá tầm, cá lăng, cá diêu hồng trong lồng bè đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Dự hội thảo đánh giá có đồng chí: Kim Văn Tiêu, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Bùi Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên và lãnh đạo Trung tâm khuyến nông các tỉnh (Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Điện Biên.) cùng đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng. http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2018-11-30/VPUB--Hoi-thao-danh-gia-ket-qua-hieu-qua-va-kha-nakkr71g.aspx Xem chi tiết >>> VPUB (30/11/2018): Đồng chí Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Điện Biên Sáng 30/11, đồng chí Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tình hình phát triển cây cao su tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo: Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Điện Biên. http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2018-11-30/VPUB--Dong-chi-Lo-Van-Tien--Pho-Chu-tich-UBND-tinhs5othu.aspx Xem chi tiết >>> VOV.vn (28/11/2018): Uống rượu say chém nhau kinh hoàng​, 4 người bị thương nặng Vụ chém nhau bằng dao trong buổi sinh nhật xảy ra tại Điện Biên làm 4 người bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. https://vov.vn/phap-luat/dien-bien-uong-ruou-say-chem-nhau-kinh-hoang-4-nguoi-bi-thuong-nang-844603.vov Xem chi tiết >>> Vietnamnet.vn (02/12/2018) Điện Biên xin chuyển đổi hơn 226 ha đất rừng để làm dự án UBND tỉnh Điện Biên đang trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT và các Bộ ngành liên quan về việc xin chuyển đổi hơn 226ha rừng để làm 17 dự án. http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/dien-bien-xin-chuyen-doi-hon-226ha-dat-rung-de-lam-du-an-491032.html Xem chi tiết >>> 3. An ninh - Pháp luật ĐTV (26/11/2018): Án chung thân cho kẻ mua bán 10 bánh Heroin Chiều 26/11, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ly A Châu, (SN 1997), trú tại bản Khon Kén, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên về tội mua bán trái phép 10 bánh Heroin. http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/phap-luat/201811/an-chung-than-cho-ke-mua-ban-10-banh-heroin-5610134/ Xem chi tiết >>> Bienphong.com.vn (27/11/2018): Chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia BĐBP Điện Biên vừa chủ trì phối hợp với Ty An ninh tỉnh U Đôm Xay và tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) đấu tranh thành công Chuyên án 036 Lv, bắt 2 đối tượng, thu giữ tang vật 210.000 viên ma túy tổng hợp. Chuyên án thành công đã chặt đứt một trong những đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. http://www.bienphong.com.vn/chat-dut-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-xuyen-quoc-gia/ Xem chi tiết >>> Tienphong.vn (01/12/2018): Buôn ma túy, 4 bị cáo lĩnh án tử hình Hai nhóm người, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, vùng cao ở Điện Biên, Cao Bằng liên kết tạo thành đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy cực lớn từ Tây bắc sang các tỉnh phía bắc rồi bán sang Trung Quốc. https://www.tienphong.vn/phap-luat/buon-ma-tuy-4-bi-cao-linh-an-tu-hinh-1351601.tpo Xem chi tiết >>> 4. Y tế - Giáo dục ĐBP(30/11/2018): Trao tặng hệ thống chiếu sáng học đường cho 100 trường học trên địa bàn tỉnh Ngày 30/11, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông; Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Lao động trao tặng hệ thống chiếu sáng học đường cho các trường học trên địa bàn tỉnh. http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/giao-duc/165749/trao-tang-he-thong-chieu-sang-hoc-duong-cho-100-truong-hoc-tren-dia-ban-tinh Xem chi tiết >>> VPUB (30/11/2018): Triển khai Chiến dịch tiêm chống dịch Sởi cho đối tượng trẻ từ 1-4 tuổi tại xã nguy cơ cao của các huyện Điện Biên và Tủa Chùa Hiện nay tình hình dịch bệnh sởi vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch đã bùng phát tại một số xã của huyện Điện Biên và huyện Tủa Chùa. Nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, vừa qua Sở y tế tỉnh đã xây dựng kế hoạch Triển khai Chiến dịch tiêm chống dịch Sởi cho đối tượng trẻ từ 1-4 tuổi tại xã nguy cơ cao của các huyện Điện Biên và Tủa Chùa với mục tiêu tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh Sởi, Rubella trong cộng đồng, tiến tới loại trừ bệnh sởi, khống chế bệnh Rubella, giảm gánh nặng bệnh tật của hội chứng Rubella bẩm sinh tại địa phương. http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2018-12-1/VPUB--Trien-khai-Chien-dich-tiem-chong-dich-Soi-chz1z9rs.aspx Xem chi tiết >>> ĐBP (26/11) Khai giảng lớp đào tạo tiếng Lào và bồi dưỡng thực tế tại Lào cho cán bộ tỉnh Điện Biên Ngày 26/11, tại Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Khai giảng Lớp đào tạo tiếng Lào và bồi dưỡng thực tế tại Lào cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên khóa III, năm 2018 - 2019. http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/giao-duc/165635/khai-giang-lop-dao-tao-tieng-lao-va-boi-duong-thuc-te-tai-lao-cho-can-bo-tinh-dien-bien Xem chi tiết >>> ĐBP (28/11) Phòng, chống ngộ độc rượu tại huyện Ðiện Biên Sử dụng rượu trong các sự kiện lớn nhỏ và bữa ăn thường ngày là thói phổ biến trong xã hội, đặc biệt là địa bàn đa dân tộc như huyện Ðiện Biên. Mặc dù nhiều năm trở lại đây trên địa bàn chỉ xảy ra 1 trường hợp ngộ độc rượu (ngâm cà độc dược) tại xã Mường Phăng phải nhập viện điều trị nhưng những nguy hiểm do lạm dụng rượu gây ngộ độc vẫn luôn tiềm ẩn. http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/suc-khoe/165676/phong-chong-ngo-doc-ruou-tai-huyen-%C3%B0ien-bien Xem chi tiết >>>

Tác giả: Quang Minh (TH)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây