Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2018

Thứ hai - 26/11/2018 02:47

Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2018

DIC - Trong tuần qua tỉnh Điện Biên đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng và nổi bật về các lĩnh vực như: Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Y tế, Giáo dục, An ninh và Pháp luật.
1. Chính trị - Kinh tế ĐBP (20/11/2018): Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW tại Điện Biên Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” tại tỉnh Điện Biên. Làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/165585/kiem-tra-viec-thuc-hien-chi-thi-so-21-cttw-tai-dien-bien Xem chi tiết >>> ĐTV (23/11/2018): Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 74 điểm cầu trong cả nước nhằm tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/201811/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-8-khoa-xii-cua-dang-5609772/ Xem chi tiết >>> ĐTV (22/11/2018): Tăng cường công tác tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên luôn đặt nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở lên hàng đầu, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh. http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/201811/truong-chinh-tri-tinh-tang-cuong-cong-tac-to-chuc-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-nghiep-vu-cho-doi-ngu-can-bo-5609674/ Xem chi tiết >>> ĐTV (20/11/2018) Các địa phương phải chuẩn bị tốt chất lượng vật tư đầu vào đối với sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 Đó là chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp 10 tháng đầu năm 2018; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm và dự kiến kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2019 diễn ra vào ngày 19/11. http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/kinh-te/201811/cac-dia-phuong-phai-chuan-bi-tot-chat-luong-vat-tu-dau-vao-doi-voi-san-xuat-vu-dong-xuan-2018-2019-5609297/ Xem chi tiết >>> ĐBP(20/11/2018): UBND tỉnh Điện Biên khen thưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phá thành công Chuyên án 036Lv Chiều nay (20/11), thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã đến động viên, khen thưởng Ban Chuyên án, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) phá thành công Chuyên án 036Lv. http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/165525/ubnd-tinh-dien-bien-khen-thuong-bo-doi-bien-phong-tinh-pha-thanh-cong-chuyen-an-036lv Xem chi tiết >>> ĐBP (20/11/2018): Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 11 (lần 2) Ngày 20/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 (lần 2) bàn, cho ý kiến về: Báo cáo, dự thảo nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; báo cáo công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; một số tờ trình, dự thảo nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/165526/thuong-truc-hdnd-tinh-hop-phien-thang-11-lan-2 Xem chi tiết >>> ĐBP (22/11/2018): Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), ngày 22/11, các đại biểu Quốc hội tỉnh: Trần Thị Dung, Lò Thị Luyến, Quàng Thị Vân thực hiện tiếp xúc cử tri huyện Điện Biên. http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/165587/tiep-xuc-cu-tri-sau-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xiv Xem chi tiết >>> ĐBP (23/11/2018): Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri TP. Điện Biên Phủ Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 – 2021), sáng nay (23/11), các đại biểu Quốc hội tỉnh: Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Quàng Thị Vân, Bác sĩ Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ đã có buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ. http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/165601/dai-bieu-quoc-hoi-tinh-tiep-xuc-cu-tri-tp-dien-bien-phu Xem chi tiết >>> 2. Văn hóa - Xã hội VPUB (28/09/2018): Hội nghị xúc tiến hợp tác Du lịch giữa các tỉnh Việt Nam - Khu vực Bắc Lào Ngày 21/11, tại tỉnh Luông Pra Băng, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Lãnh sự quán Việt Nam tại các tỉnh Bắc Lào phối hợp với Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Luông Pra Băng (Luang Prabang) tổ chức Hội nghị Xúc tiến Hợp tác Du lịch giữa các tỉnh Việt Nam và Khu vực Bắc Lào với chủ đề "Hành trình đến với di sản thế giới". Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy giao lưu hợp tác, xúc tiến quảng bá du lịch, kết nối đối tác tổ chức du lịch giữa các tỉnh của Việt Nam và các tỉnh Bắc Lào nói chung, tỉnh Luông Pra Băng nói riêng và ngược lại. http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2018-11-22/Hoi-nghi-xuc-tien-hop-tac-Du-lich-giua-cac-tinh-Vicl8m2l.aspx Xem chi tiết >>> VPUB (19/11/2018): Khánh thành bàn giao công trình nước sạch Trường THPT Mùn Chung Sáng 19/11,Viện Hàn Lâm Khoa học công nghệ Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khánh thành bàn giao công trình nước sạch cho Trường THPT Mùn Chung, huyện Tuần Giáo. Dự lễ khánh thành có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS.TS Khoa học Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam cùng lãnh đạo Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam. http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2018-11-19/VPUB--Khanh-thanh-ban-giao-cong-trinh-nuoc-sach-Trt69drn.aspx Xem chi tiết >>> ĐTV (22/11/2018): Sau 3 năm toàn tỉnh đã có gần 3.400 hộ thoát nghèo "Sau 3 năm, toàn tỉnh đã có gần 3.400 hộ thoát nghèo; trên 75.700 gia đình đạt gia đình văn hóa; gần 1.000 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa" đây là kết quả được Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Điện Biên sáng ngày 22/11. http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/201811/cuoc-van-dong-toan-dan-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-sau-3-nam-toan-tinh-da-co-gan-3400-ho-thoat-ngheo-5609673/ Xem chi tiết >>> ĐTV (24/11/2018): Phát hiện và tiêu hủy số thực phẩm, không đảm bảo vệ sinh ATTP Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24/11, Đội quản lý thị trường số 1 thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và ma túy, Công an TP Điện biên Phủ đã bắt giữ số thực phẩm không chứng minh được hóa đơn chứng từ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ. http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/201811/dien-bien-phat-hien-va-tieu-huy-so-thuc-pham-khong-dam-bao-ve-sinh-attp-5609854/ Xem chi tiết >>> ĐPB (19/11/2018): Chế biến dong riềng gây ô nhiễm môi trường Thời điểm này, dong riềng đang vào chính vụ thu hoạch. Mỗi khi vụ thu hoạch dong riềng đến, các cơ sở, nhà máy chế biến dong riềng trên địa bàn xã Mường Phăng (huyện Ðiện Biên) tập trung hoạt động hết công suất, làm cả ngày lẫn đêm. Nước thải, bã dong riềng thải ra đã gây ô nhiễm môi trường nặng nề. http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/165466/che-bien-dong-rieng-gay-o-nhiem-moi-truong Xem chi tiết >>> VPUB (22/11/2018): Nâng cao hiệu quả sử dụng từ các công trình thủy lợi, hồ chứa Xác định tầm quan trọng của nước trong phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, trong năm qua Chi cục Thủy lợi đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trên địa bàn quản lý khai thác tốt các công trình thủy lợi; xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước; theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng thủy văn để vận hành tích nước các hồ chứa phù hợp; kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện tưới tiết kiệm… Qua đó, các công trình thủy lợi đều đã phát huy tối đa hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp của người dân. http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2018-11-23/VPUB--Nang-cao-hieu-qua-su-dung-tu-cac-cong-trinh-3r7psi.aspx Xem chi tiết >>> Danviet.vn (23/11/2018): Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới ruộng cùng xe máy Khi đi làm ruộng, người dân bản Na Khưa, xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới ruộng cùng xe máy. http://danviet.vn/tin-tuc/phat-hien-thi-the-nam-thanh-nien-duoi-ruong-cung-xe-may-932906.html Xem chi tiết >>> 3. An ninh - Pháp luật ĐTV (19/11/2018): Bắt 2 đối tượng, thu 210.000 viên ma túy tổng hợp Ngoài 210.000 viên ma túy tổng hợp, 2 đối tượng còn mang theo 2 điện thoại đi động, 1 xe máy và 2.570.000 tiền kíp Lào. http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/phap-luat/201811/bat-2-doi-tuong-thu-210000-vien-ma-tuy-tong-hop-5609237/ Xem chi tiết >>> ĐTV (23/11/2018): Mua bán chất ma túy, bố vợ, con rể và cháu họ lĩnh án tử hình Ham mê lợi nhuận từ việc mua bán ma túy, Lý Chái Thào đưa cả con đẻ lẫn con rể và cháu họ vào hoạt động trong đường dây của mình. Giờ đây, Lý Chái Thào, Vàng A Cho (con rể), Lý A Khoa (cháu họ) lĩnh án tử hình và con trai Thào là Lý A Câu lĩnh 20 năm tù giam. http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/phap-luat/201811/dien-bien-mua-ban-chat-ma-tuy-bo-vo-con-re-va-chau-ho-linh-an-tu-hinh-5609718/ Xem chi tiết >>> ĐBP (23/11/2018): Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép 4 bánh hêrôin Khoảng 14 giờ, ngày 23/11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Mường Ảng và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phá thành công Chuyên án 118TH, bắt 2 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 4 bánh hêrôin. http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/165615/dien-bien-bat-giu-2-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-4-banh-heroin Xem chi tiết >>> 4. Y tế - Giáo dục ĐTV(19/11/2018): Trao 62 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi 62 suất học bổng đã được trao cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi 2018 – 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/201811/dien-bien-trao-62-suat-hoc-bong-cho-hoc-sinh-sinh-vien-ngheo-hoc-gioi-5609233/ Xem chi tiết >>>

Tác giả: Quang Minh (TH)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây