Hướng dẫn thi hành Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Thứ tư - 28/11/2018 22:34
DIC - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
Thông tư gồm 5 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 06/01/2019. Theo đó, Thông tư hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa; các biểu mẫu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; mã số hồ sơ và mã ngành, lĩnh vực TTHC trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; công cụ chấm điểm để đánh giá việc giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; chức năng của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Thông tư được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết TTHC; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong giải quyết TTHC. Cùng với đó, các nội dung của tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC bao gồm các quy định: công bố danh mục TTHC thực hiện tại bộ phận một cửa; công bố, công khai nhóm thủ tục hành chính liên thông; hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp sử dụng bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn; tổ chức việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận một cửa; phê duyệt nhân sự được cử làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; các biểu mẫu trong quy trình giải quyết TTHC; nguyên tắc, cách thức ghi, sử dụng các loại biểu mẫu và lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách; nội dung báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tổ chức đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông bao gồm các quy định: tổ chức thu thập ý kiến đánh giá; các chỉ số đánh giá việc giải quyết TTHC; phương thức chấm điểm để đánh giá việc giải quyết TTHC; xử lý kết quả chấm điểm trong đánh giá việc giải quyết TTHC. Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bao gồm các quy định: Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh; hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin; mã số hồ sơ TTHC; mã ngành, lĩnh vực TTHC; quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Tác giả: Châu Loan

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây