Tăng cường quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên

Thứ năm - 11/10/2018 21:10
Quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức. Ngày 8/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên.
Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tổ chức triển khai các quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh "Học để làm việc", "Làm việc gì thì học để làm việc ấy cho tốt". Đề cao tinh thần tự học, học tập suốt đời; Tập trung xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đánh giá, quy hoạch cán bộ, từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trước khi bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm chức vụ cao hơn; cán bộ công chức, viên chức cử đi đào tạo chuyên môn từ nguồn ngân sách nhà nước phải đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn. Đối với các trường hợp đào tạo chuyên môn theo nguyện vọng cá nhân học ngoài giờ hành chính và không sử dụng ngân sách nhà nước, Thủ trưởng cơ quan,đơn vị xem xét quyết định cho đi học trên cơ sở cá nhân tự túc về kinh phí và việc đi học của cá nhân không làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao. Mục tiêu đến năm 2020: 100% cán bộ lãnh đạo quản lý từ trưởng, phó phòng trở lên có trình độ từ đại học trở lên và được đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng về quản lý nhà nước theo chuẩn chức danh; 100% cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 65% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; 90% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm. Quan tâm tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ công chức, viên chức nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ vùng sâu, vùng xa , biên giới, vùng có điều kiện khó khăn học tập năng cao trình độ năng lực; cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo hạng, tin học, ngoại ngữ để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Rà soát cử đi bồi dưỡng hoàn thiện tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý , nhất là cán bộ trong quy hoạch và cán bọ đang giữ chức vụ nhưng còn thiếu điều kiện tiêu chuẩn. Chú trọng bồi dưỡng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, cải cách hành chính gắn với tăng cường, kỷ luật kỷ cương.... Xem chi tiết Chỉ thị /uploads/news/2018_10/ct-09-ubnd.pdf tại đây.

Tác giả: Song Vũ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây