Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

Chủ nhật - 18/11/2018 21:28

Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

DIC - Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã banh hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
/uploads/news/2018_11/t.jpg Sở TTTT Điện Biên họp giao ban trực truyến QLNN với Bộ TTTT. Theo Quy định tổ chức các cuộc họp cần đảm bảo nguyên tắc: Giải quyết công việc đúng thẩm quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cấp trên không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cấp dưới và cấp dưới không chuyển công việc thuộc thẩm quyền lên cho cấp trên giải quyết; Tuân thủ pháp luật, tập trung dân chủ; công khai, minh bạch và bảo đảm bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; Tổ chức cuộc họp theo kế hoạch công tác hoặc khi thực sự cần thiết phù hợp với tính chất, yêu cầu và nội dung của vấn đề, công việc cần giải quyết; Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự; Lồng ghép, kết hợp các loại cuộc họp có nội dung liên quan với nhau hợp lý… Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức họp, thủ trưởng các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước có trách nhiệm: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công việc. Tăng cường và mở rộng hình thức họp trực tuyến; Kiểm tra thường xuyên hoạt động của cơ quan, đơn vị cấp dưới, trực tiếp chỉ đạo, xử lý tại chỗ những công việc phát sinh; Các nội dung phức tạp cần cần có sự phối hợp, trao đổi thông tin thống nhất phương án xử lý trước khi xem xét quyết định; Tuân thủ quy định và chịu trách nhiệm khi tổ chức cuộc họp, kết luận rõ rang, cụ thể nội dụng họp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp; Sử dụng kinh phí cho các cuộc họp đảm bảo theo quy định của pháp luật. Quyết định cũng quy định quy trình tổ chức cuộc họp; thời gian tiến hành một cuộc họp được quy định: Họp giao ban, họp giải quyết công việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối không quá một phần hai ngày làm việc; Họp chuyên môn từ một buổi làm việc đến 01 ngày, trường hợp đối với những đề án, dự án lớn, phức tạp thì có thể kéo dài thời gian hơn; Họp sơ kết, tổng kết công tác không quá 01 ngày; Họp chuyên đề không quá 01 ngày tùy theo tính chất và nội dung của chuyên đề; Họp tập huấn, triển khai từ 1 đến 2 ngày. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2018 và thay thế Quyết định số 114/2006/QĐ-TTG ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định và chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước./.Xem chi tiết Quyết định 45/2018/QĐ-TTg /uploads/news/2018_11/qd-45-ttg-che-do-hoi-hop-trong-co-quan-hanh-chinh_1.pdf t/uploads/news/2018_11/qd-45-ttg-che-do-hoi-hop-trong-co-quan-hanh-chinh.pdf ại đây.

Tác giả: Tin, ảnh: Song Vũ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây