Điện Biên: Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính

Thứ sáu - 08/08/2014 11:02

Cán bộ bộ phận pháp chế Sở TT&TT tiến hành rà soát văn bản QPPL  có chứa các quy định TTHC (Ảnh: Kiều Trang).

Cán bộ bộ phận pháp chế Sở TT&TT tiến hành rà soát văn bản QPPL có chứa các quy định TTHC (Ảnh: Kiều Trang).
DIC - Nhằm phát huy tính chủ động tích cực và đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Ngày 4/8/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết TTHC và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND gồm 4 Chương, 11. Theo Quy chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND có trách nhiệm: Xây dựng dự thảo Quyết định công bố TTHC cho cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành lĩnh vực ngay sau khi nhận được Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh có quy định về TTHC; Thực hiện Quy trình xây dựng, ban hành Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định đối với trường hợp có bổ sung TTHC hoặc bổ sung bộ phận tạo thành của TTHC hoặc TTHC có đầy đủ các bộ phận tạo thành; Công bố quyết định sau khi ký ban hành dưới hình thức sao y bản chính. Đồng thời, công khai trên Cổng thông tin tỉnh hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tổ chức ngay việc niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố tại trụ sở cơ quan, đơn vị cho cá nhân, tổ chức; thực hiện báo cáo 6 tháng, 01 năm theo quy định. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc thống kê côn bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; Điều 22 Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh Điện Biên sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến kiểm soát TTHC.

Tác giả: Kiều Trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây