Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác đào tạo và các hoạt động truyền thông về CCHC

DIC- Năm 2013, tỉnh Điện Biên đã đầu tư hơn 1,3 tỉ đồng để tăng cường công tác đào tạo và các hoạt động truyền thông nhằm phục vụ mục tiêu cải cách hành chính (CCHC) và xây dựng chính phủ điện tử của tỉnh.
Đào tạo nâng cao khả năng sử dụng phần mềm văn phòng điện tử cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ảnh : Trung Kiên
Theo đó, với nhiệm vụ được giao chủ trì triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan Nhà nước và công tác tuyên truyền CCHC theo Chương trình CCHC nguồn viện trợ của Chính phủ Đan Mạch, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 19 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 725 lượt cán bộ lãnh đạo, công chức các sở, ban ngành trong tỉnh và các phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, thị xã, thành phố… Các hoạt động đào tạo tập trung vào các lĩnh vực như: Đẩy mạnh và tăng cường hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong thực hiện nhiệm vụ, triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước và đào tạo kiến thức, kỹ năng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước… Qua đó, nhằm nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn, nâng cao kỹ năng khai thác mạng máy tính, quản trị hệ thống, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, tác nghiệp trong nội bộ các cơ quan Nhà nước, tăng cường phục vụ người dân và doanh nghiệp…
Tập huấn sử dụng hệ thống thư điện tử và tăng cường sử dụng văn bản điện tử
trong thực hiện nhiệm vụ tại huyện Mường Ảng. Ảnh : Trọng Nghĩa.

Năm 2013, Sở TT&TT đã thực hiện và tiến hành cung cấp phần mềm Văn phòng điện tử eOffice cho 02 đơn vị là: Sở Giao thông Vận tải và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Tính đến hết năm 2013, toàn tỉnh đã có 16 đơn vị thực hiện triển khai, sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice phục vụ trực tiếp công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các văn bản, tài liệu trong từng cơ quan và tiết kiệm được thời gian cũng như các chi phí hành chính khác. Ngoài ra, Sở TT&TT đã tích cực ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp tra cứu các thủ tục hành chính thông qua việc thực hiện nâng cấp phần mềm trang thông tin điện tử, phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức và trang bị máy tính, máy ảnh phục vụ biên tập, quản trị Website của Sở…
Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện ký kết hợp đồng tuyên truyền với các đơn vị như Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện xây dựng 43 phóng sự phát thanh, truyền hình về công tác CCHC; trong đó có 13 phóng sự dịch sang tiếng dân tộc (Mông, Thái), 20 bài viết và 100 tin ảnh… Bên cạnh đó, Sở TT&TT cũng thực hiện viết, sưu tầm hàng trăm tác phẩm (tin, bài, ảnh) của các đơn vị có kết quả thực hiện CCHC tốt đăng tải trên Website và in trên đặc san của Sở Thông tin và Truyền thông để các cơ quan, tổ chức và công dân có nhu cầu có thể tìm hiểu tham khảo, học tập và làm theo.
Song song với công tác đào tạo, cung cấp phần mềm Văn phòng điện tử eOffice Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện việc xuất bản các tờ gấp tuyên truyền về công tác CCHC, với các nội dung: “Tăng cường sử dụng thư điện tử trong cơ quan Nhà nước”; “CCHC tỉnh Điện Biên đến năm 2015” với tổng số lượng in và phát hành trên 20 nghìn tờ. Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt được những thông tin cơ bản trong công tác CCHC của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện biên dịch tờ gấp “Tăng cường sử dụng thư điện tử trong cơ quan Nhà nước” sang tiếng Mông, với số lượng in và phát hành 8.200 tờ.   
Nhờ việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, ứng dụng CNTT và truyền thông về CCHC thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã từng bước nâng cao năng lực, quản lý điều hành của các cơ quan hành chính, nâng cao chất lượng tổ chức và cung ứng dịch vụ công của cơ quan chính quyền địa phương cho người dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, góp phần thực hiện tốt và có hiệu quả các hoạt động CCHC trên địa bàn tỉnh theo Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020.
 

Tác giả bài viết: Lý Như Quỳnh