10:07 ICT Thứ năm, 04/03/2021
English

Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

Thứ hai - 29/10/2018 16:07
STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC công khai
I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực báo chí
1 BTT-DBI-284205 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
2 BTT-DBI-284348 Cấp giấy phép xuất bản bản tin
3 BTT-DBI-284349 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin
4 BTT-DBI-260088 Cho phép họp báo (trong nước)
5 BTT-DBI-260065 Cho phép họp báo (nước ngoài)
Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử
6 BTT-DBI-284333 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
7 BTT-DBI-284339 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
8 BTT-DBI-284340 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
9 BTT-DBI-264736 Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
10 BTT-DBI-264740 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
11 BTT-DBI-264741  Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
12 BTT-DBI-264743 Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
13 BTT-DBI-279973 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
14 BTT-DBI-279974 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên
15 BTT-DBI-284280 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
16 BTT-DBI-279988 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
17 BTT-DBI-284281 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên
18 BTT-DBI-284219 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
19 BTT-DBI-284220 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
20 BTT-DBI-284221 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
21 BTT-DBI-284222 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành
22 BTT-DBI-282360 Cấp giấy phép hoạt động in
23 BTT-DBI-282363 Cấp lại giấy phép hoạt động in
24 BTT-DBI-282365 Đăng ký hoạt động cơ sở in
25 BTT-DBI-282374 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
26 BTT-DBI-282380 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
27 BTT-DBI-282385 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
28 BTT-DBI-284206 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
29 BTT-DBI-284208 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
30 BTT-DBI-284209 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
31 BTT-DBI-284210 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
32 BTT-DBI-284211 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
33 BTT-DBI-284269 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
34 BTT-DBI-173576 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
35 BTT-DBI-284270 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Lĩnh vực bưu chính
36 BTT-DBI-284213 Cấp giấy phép bưu chính
37 BTT-DBI-284212 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
38 BTT-DBI-284214 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
39 BTT-DBI-284215 Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
40 BTT-DBI-284216 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
41 BTT-DBI-284217 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
42    
II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết chung (trong đó có Sở Thông tin và Truyền thông) Do Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh công bố
1 BTP-DBI-276593 Cấp bản sao từ sổ gốc
III. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết chung (trong đó có Sở Thông tin và Truyền thông) Do Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh công bố)
Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
1 TTR-DBI-2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
2 TTR-DBI-6 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh
Lĩnh vực giải quyết tố cáo
3 TTR-DBI-9 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
Lĩnh vực tiếp công dân
4 TTR-DBI-13 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh
Lĩnh vực xử lý đơn thư
5 TTR-DBI-20 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng
6 TTR-DBI-16-10950 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập
7 TTR-DBI-17-10950 thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
8 TTR-DBI-18-10950 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
9 TTR-DBI-27 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
10 TTR-DBI-28 Thủ tục thực hiện việc giải trình
Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
11 T-DBI-284161-TT Thủ tục chi trả tiền bồi thường (cấp tỉnh)
12 T-DBI-284160-TT Thủ tục trả lại tài sản (cấp tỉnh)
13 T-DBI-284159-TT Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp tỉnh)
14 T-DBI-284158-TT Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (cấp tỉnh)
IV. Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Do Sở TT&TT tham mưu UBND tỉnh công bố)
Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
1 BTT-DBI-282387 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
2 BTT-DBI-282388 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
3 BTT-DBI-284219 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
4 BTT-DBI-284220 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
5 BTT-DBI-284221 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
6 BTT-DBI-284222 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết