01:38 ICT Thứ ba, 28/01/2020
English
1 2 3 ... 39 40 41  Trang sau
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

DIC - Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 18/2019/TT - BTTTT về “ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (MCĐT) cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”.

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

DIC - Ngày 19/12, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) thuộc Sở TT&TT Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đại diện Ban giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đại biểu đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở, Ban giám đốc Trung tâm CNTT&TT cùng toàn thể cán bộ viên chức, lao động của Trung tâm.

Cổng dịch vụ công trực tuyến – Bước đột phá mới trong cải cách hành chính tỉnh Điện Biên

DIC - Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và tập trung nguồn lực để phát triển công nghệ thông tin, xem công nghệ thông tin và truyền thông là một công cụ quan trọng hàng đầu và là ngành kinh tế mũi nhọn để thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, xây dựng xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nỗ lực hướng tới Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên

DIC - Trong thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả nhất định góp phần xây dựng Chính quyền điện tử và Cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đến nay, 100% cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên được kết nối mạng nội bộ (LAN) và mạng Internet tốc độ cao, 100% xã được kết nối Internet. Việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước đã được chú trọng thực hiện. 100% cơ quan Nhà nước từ cấp xã trở lên đã kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản hồ sơ công việc; 100% cơ quan Nhà nước đã có cổng/trang thông tin điện tử, cơ bản đáp ứng yêu cầu và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống giao ban trực tuyến đã triển khai lắp đặt thiết bị và kết nối 14 điểm. 90% các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về công nghệ thông tin.

Cần Nâng cao nhận thức về Chứng thực chữ ký số trong cơ quan Nhà nước

Cần Nâng cao nhận thức về Chứng thực chữ ký số trong cơ quan Nhà nước

DIC - Việc ứng dụng chứng thực điện tử, chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước là nhu cầu cần thiết trong các giao dịch trên môi trường mạng, nhằm phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử.

Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg  ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

DIC - Sáng ngày 15/11, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức sơ kết trực tuyến 01 năm thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố.

Điên Biên ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

DIC - Ngày 05/11/2019, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định số 1152/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

Điện Biên thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

DIC - Ngày 05/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1151/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên.

Tăng cường xử lý văn bản hồ sơ công việc trên môi trường mạng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh

DIC - Để tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước; phục vụ tốt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền và nâng cao chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh, ngày 28/10/2019, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản số 3128/UBND-KGVX về việc tăng cường xử lý văn bản hồ sơ công việc trên môi trường mạng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên.

Điện Biên: Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước năm 2020

DIC - Nhằm từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh, ngày 28/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2020.

1 2 3 ... 39 40 41  Trang sau

Các tin khác