Thông qua Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Chủ nhật - 18/12/2022 19:59
DIC - Ngày 09/12/2022, HĐND tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-HĐND thông qua Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.Theo đó, Nghị quyết đã đề ra 9 mục tiêu cụ thể, trong đó:
Đào tạo tiếng Việt: Đào tạo 60 người/năm (mỗi tỉnh 20 người). Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thực hiện 04 khóa, 240 người.

Đào tạo trình độ đại học chính quy tại trường Đại học Tây Bắc: Đào tạo 30 người/khóa (mỗi tỉnh 10 người). Giai đoạn 2022-2030 thực hiện 04 khóa, 120 người.

Đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học tại tỉnh Điện Biên: Đào tạo 15 người/khóa (mỗi tỉnh 05 học viên). Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thực hiện 04 khóa, 60 người.

Đào tạo trình độ cao đẳng chính quy tại các trường Cao đẳng của tỉnh Điện Biên: Đào tạo 15 người/khóa (mỗi tỉnh 05 người). Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thực hiện 04 khóa, 60 người.

 
Đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị: Đào tạo 15 người/khóa (mỗi tỉnh 05 người). Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thực hiện 04 khóa, 60 người.

Đoàn cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên được cử đi đào tạo tiếng Lào, bồi dưỡng thực tế tại tỉnh Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên, thời gian đào tạo từ 20/3/2017 đến 25/9/2017 (Ảnh: Kim Thu).
Bồi dưỡng, tập huấn, thực tế cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh Bắc Lào tại Điện Biên: Bồi dưỡng 30 người/khóa (mỗi tỉnh 10 người). Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thực hiện 05 khóa, 150 người.
Đào tạo trình độ đại học cho học sinh tỉnh Điện Biên tại trường Đại học Su Pha Nu Vông, tỉnh Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thực hiện đào tạo 02 khóa, 20 người (mỗi khóa 10 người).

Bồi dưỡng tiếng Lào và thực tế cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên: Số lượng: 30 người/khóa. Tổ chức 02 khóa với tổng số 60 người.

Đào tạo tiếng Việt, đào tạo chuyên ngành; đào tạo nghề cho lưu học sinh Lào diện tự túc: Số lượng đào tạo theo nhu cầu của các tỉnh Bắc Lào và điều kiện thực tế của các cơ sở giáo dục, đào tạo trong tỉnh.

Mức hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào đạo tạo theo Đề án tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 384/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án và chính sách hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2016-2020 đến khi Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế.

 

Tác giả: Tin: Trần Hà

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây