Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022-2026

Thứ tư - 29/06/2022 03:48
DIC - Ngày 24/6/2022, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 1920/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ-TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Để triển khai có hiệu quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Kế hoạch đề ra 6 nội dung cần triển khai thực hiện gồm: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW, Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Đề xuất, ban hành, hoàn thiện chính sách, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài đảm bảo phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người gốc tỉnh Điện Biên nói riêng đóng góp xây dựng quê hương, cũng như các chính sách hỗ trợ kiều bào về thăm thân nhân, cư trú và các vấn đề pháp lý khác. Thực hiện đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kiều bào phát triển ổn định, hội nhập cộng đồng dân cư tại các nước sở tại và trở về thăm quê hương, sinh sống, đầu tư, kinh doanh. Đổi mới, đa dạng hóa phương thức tập hợp, huy động nguồn lực Người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường và đổi mới công tác thông tin đối ngoại về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước nói chung tỉnh Điện Biên nói riêng; công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, dạy và học tiếng Việt... đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mới phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện cũng như đề xuất, kiến nghị điều chỉnh bổ sung, sửa đổi chính sách về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài./.

Tác giả: Trần Hà

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây