00:05 ICT Thứ hai, 27/05/2019
English

Kiểm soát thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân

Thứ năm - 28/11/2013 10:47
Hiện nay, toàn tỉnh có 218 công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), trong đó, cấp tỉnh có 58 người, 30 người cấp huyện và 130 người cấp xã nên công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện tương đối nghiêm túc, từng bước đi vào quy củ, bước đầu tạo được những kết quả nhất định, làm nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hành chính.
Đơn giản hóa TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết công việc. , ảnh: Hoàng Hà

Đơn giản hóa TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết công việc. , ảnh: Hoàng Hà

Phòng kiểm soát TTHC (Sở Tư pháp) đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc kiểm soát và nâng cao chất lượng các quy định về TTHC. Tổ chức rà soát các quy định, TTHC để đưa ra kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung, ban hành mới các quy định về TTHC nhằm thực hiện mục tiêu đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.Từ đầu năm đến nay, đã có 34 quy định, TTHC được rà soát; 8 TTHC kiến nghị được giữ nguyên; 21 TTHC thôi không rà soát do quy định TTHC đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 5 thủ tục kiến nghị các cơ quan có thầm quyền ở Trung ương sửa đổi, bổ sung. Các TTHC mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ được kịp thời cập nhật và công khai minh bạch bằng nhiều hình thức khác nhau như: nhập toàn bộ số TTHC trên vào cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời biên tập các bộ TTHC từ cấp tỉnh đến cơ sở, đăng tải trên hòm thư điện tử chung... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết công việc, giúp cho việc tra cứu, áp dụng pháp luật của cán bộ, công chức được nhanh chóng, thuận lợi. Một trong những hình thức phổ biến và hiệu quả nhất được nhiều đơn vị áp dụng trong thời gian qua là niêm yết TTHC công khai tại trụ sở đã tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, tiếp cận các thủ tục một cách trực tiếp, đầy đủ, tiết kiệm thời gian và chi phí trong giải quyếtTTHC. Tiêu biểu là các đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao độngThương binh và Xã hội, Sở Tư pháp…
Ông Đinh Văn Phú, Phó phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp cho biết: Hiện nay, hệ thống kiểm soát TTHC từ cấp tỉnh đến cơ sở đã được thiết lập, điều chỉnh, để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Trên thực tế, bộ TTHC của các cấp luôn có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thực tế của địa phương. Do đó, việc rà soát, điều chỉnh và công bố, công khai bộ TTHC là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp là một kênh thông tin hết sức quan trọng để góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC.
Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cũng như cải cách hành chính, yếu tố đặc biệt quan trọng là con người. Do vậy, việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực, quan tâm chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC là rất cần thiết. Đồng thời làm tốt công tác truyền thông nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức và nhân dân hiểu rõ vai trò, mục đích, yêu cầu của công tác kiểm soát để triển khai tốt công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Quan tâm, nghiên cứu, rà soát, đánh giá độc lập những quy định về TTHC đã ban hành để đề xuất phương án đơn giản hóa; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan chức năng giải quyết.

Hoàng Hà

Nguồn tin: (baodienbienphu.info.vn)

Xem tiếp...

Tin đã đăng