Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
106 1328/UBND-VX 17/11/2008 Công văn số 1328/UBND-VX, báo cáo kết quả ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2008 và kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2009
107 05/2010/BTTTT-TT 08/02/2010 Sửa đổi bổ sung thông tư số 01/2005/TT-BBCVT ngày 6/5/2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài
108 26/2009/TT-BTTTT 30/07/2009 Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
109 06/2010/TT-BTTTT 10/02/2010 Về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước
110 07/2010/TT-BTTTT 01/03/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập
111 08/2010/TT-BTTTT 22/03/2010 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
112 420/QĐ-TTg 30/03/2010 Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010
113 470/QÐ-BTTTT 06/04/2010 Phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010
114 10/2010/TT-BTTTT 25/02/2010 Quy định về quản lý và cung cấp dịch vụ trợ giúp tra cứu số máy điện thoại cố định qua mạng viễn thông
115 660/QĐ-BTTTT 10/05/2010 Quyết định v/v Điều chỉnh mẫu phiếu điều tra thống kê
116 1411 /BTTTT-KHTC 12/05/2010 Hướng dẫn chi hội nghị triển khai, tập huấn phương án điều tra thống kê và thực hiện phiếu điều tra.
117 13/2010/TT-BTTTT 19/05/2010 Quy định áp dụng định mức hỗ trợ máy thu phát sóng vô tuyến HF cho tầu cá và định mức hỗ trợ duy trì thông tin viễn thông dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2010.
118 12/2010/TT-BTTTT 17/05/2010 Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
119 11/2010/TT-BTTTT 13/05/2010 Quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động
120 1725/BTTTT-ƯDCNTT 03/06/2010 Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử
121 09/2017/NĐ-CP 30/06/2010 Quy địnhh chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
122 09/2008/TT-BTTTT 23/12/2008 Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
123 16/2010/TT-BTTTT 18/07/2010 Thông tư 16/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san
124 06/2016/NĐ-CP 17/01/2016 Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
125 18/2010/TT-BTTTT 29/07/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
126 1605/QÐ-TTg 26/08/2010 Quyết định Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
127 21/2010/TT-BTTTT 07/09/2010 Thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
128 1755/QĐ-TTg 21/09/2010 Quyết định Phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông"
129 05/2008/CT-BTTTT 07/07/2008 Chỉ thị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam
130 24/2016/TT-BTTTT 14/11/2016 Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình
131 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT 02/06/2008 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
132 04/2008/CT-BTTTT 21/05/2008 Về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông
133 22/2010/TT-BTTTT 05/10/2010 Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông
134 23/2010/TT-BTTTT 25/10/2010 Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
135 24/2010/TT-BTTTT 27/10/2010 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
136 25/2010/TT-BTTTT 24/10/2010 Thông tư Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
137 26/2010/TT-BTTTT 23/11/2010 Ban hành "Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"
138 27/2010/TT-BTTTT 23/11/2010 Ban hành "Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"
139 02/2008/TT-BTTTT 03/04/2008 Hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần
140 03/2008/CT-BTTTT 05/05/2008 Về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây