Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 04/2021/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2 794/QĐ-TTg 03/06/2020 Quyết định phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
3 24/QĐ-STTTT 05/01/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của Văn phòng Sở
4 23/QĐ-STTTT 05/01/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
5 814/QĐ-STTTT 30/06/2020 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
6 89 /QĐ-STTTT 30/01/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
7 1658/QĐ-STTTT 30/01/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019
8 1189/QĐ-STTTT 11/10/2019 QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019
9 1175/QĐ-STTTT 08/10/2019 QĐ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2019
10 1174/QĐ-STTTT 08/10/2019 QĐ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2019
11 946/QĐ-UBND 03/10/2019 QĐ về việc bổ sung dự toán cho các đơn vị để thực hiện cải tạo, sửa chữa các điểm di tích, một số hạng mục công trình và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
12 945/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2019
13 1010a/QĐ-STTTT 28/08/2019 QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019
14 965/QĐ-STTTT 27/08/2019 QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
15 935a/QĐ-STTTT 08/08/2019 QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019
16 129/QĐ-STTTT 24/01/2019 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông
17 36a/QĐ-STTTT 08/01/2019 QĐ về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng TSNN năm 2018
18 08/QĐ-STTTT 04/01/2019 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở
19 1539a/QĐ-STTTT 28/12/2018 QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Văn phòng Sở
20 1538a/QĐ-STTTT 28/12/2018 QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Văn phòng Sở
21 1333a/QĐ-STTTT 03/12/2018 QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Văn phòng Sở
22 1288a/QĐ-STTTT 26/11/2018 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
23 1273a/QĐ-VPSTTTT 23/11/2018 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở
24 1234a/QĐ-STTTT 16/11/2018 Về việc công bố công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Văn phòng Sở
25 928a/QĐ-STTTT 06/09/2018 Quyết định về việc công bố công khai ngân sách bổ sung năm 2018 của Văn phòng Sở
26 929a/QĐ-STTTT 06/09/2018 QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Văn phòng Sở
27 145/QĐ-SNV 16/08/2017 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên năm 2017
28 40/QĐ-STTTT 21/06/2017 Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017
29 23/QĐ-STTTT 13/04/2017 Quyết định chuẩn mực Đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng làm việc thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
30 386/QĐ - UBND 05/05/2017 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí mưa sắm tài sản tập trung đợt 1 năm 2017
31 32/QĐ-STTTT 04/05/2017 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trung tâm dữ liệu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
32 441/QĐ-BTTTT 28/03/2017 Quyết định Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí TT&TT trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
33 26/STTTT-KHTC 13/01/2017 V/v triển khai thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020
34 480 /QĐ-BTTTT 15/04/2009 Quyết định Ban hành “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” và “Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”
35 1087/QĐ-UBND 26/08/2016 Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông đã chuẩn hóa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây