Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 685/STTTT-TTr 18/05/2022 Các Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
2 2069/STTTT-KHTC 24/12/2021 V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 2 năm 2021
3 1904/STTTT-CNTT 02/12/2021 V/v đề nghị phối hợp tham gia ý kiến Dự thảo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh
4 4766/BTTTT-CBC 30/11/2021 Về việc xin ý kiến hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiếm lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"
5 /TTr-BTTTT 30/11/2021 Tờ trình về việc phê duyệt Chiếm lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
6 1874/STTTT-BCXB 29/11/2021 Về việc lấy ý kiến tham gia Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến 2025 và định hướng đến năm 2030”
7 3858/UBND-KGVX 17/11/2021 Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID - 19.
8 1544/STTTT- KHTC 15/10/2021 Khảo sát hiện trạng để triển khai thực hiện các Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025
9 /BC-BTTTT 09/01/2021 Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2020 của Bộ Thông tin và truyền thông
10 01/2020/TT-BTTTT 27/02/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
11 441/QĐ-BTTTT 28/03/2017 Quyết định Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí TT&TT trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
12 3855/BTTTT-TCCB 03/11/2016 Về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin
13 480 /QĐ-BTTTT 15/04/2009 Quyết định Ban hành “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” và “Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”
14 20/GP-TTĐT 16/03/2016 Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng
15 2380/QĐ-BTTTT 18/12/2015 Về việc gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015
16 534/STTTT-BCVT 02/10/2014 V/v triển khai Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
17 2150/BTTTT-THH 30/07/2014 công bố Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013
18 05 /2014/TT-BTTTT 19/03/2014 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
19 03 /2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
20 26/2013/TT-BTTTT 27/12/2013 Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF(470-806)MHz đến năm 2020
21 1951/BTTTT-ƯDCNTT 04/07/2013 V/v Hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN
22 11/2012/TT-BTTTT 17/07/2012 Thông tư quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
23 18/2009/TT-BTTTT 28/05/2009 Thông tư 18/2009/TT-BTTTT Quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ
24 20 /2009/TT-BTTTT 28/05/2009 Thông tư số 20 /2009/TT-BTTTT Quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích
25 698/QĐ-TTg 01/06/2009 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
26 258/BTTTT-KHTC 09/02/2009 Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông
27 28/2009/TT-BTTTT 14/09/2009 Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
28 35/2009/TT-BTTTT 19/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất đường dài trong nước và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
29 15/2009/TT-BTTTT 04/05/2009 Quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình
30 34/2009/TT-BTTTT 19/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
31 33/2009/TT-BTTTT 19/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất
32 501/QĐ-BTTTT 20/04/2009 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật
33 31/2009/TT-BTTTT 19/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng thông tin di động mặt đất
34 30/2009/TT-BTTTT 19/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
35 24/2011/TT-BTTTT 20/09/2011 V/v Tạo lập, sử dụng lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của CQNN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây