Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Công Văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 322/KH-STTTT 06/03/2023 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023
2 9 18/02/2023 TỔNG HỢP DANH SÁCH CỤM TRƯỞNG, CỤM PHÓ(Từ năm 2019 đến năm 2022)
3 8 18/02/2023 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG CỤM 2
(Từ năm 2019 đến 2021)
4 7 18/02/2023 Thông báo tổng hợp kết quả chấm điểm kiểm tra chéo công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua số 2 năm 2022.
5 6 18/02/2023 GIAO ƯỚC THI ĐUA CỤM THI ĐUA SỐ 2
6 5 18/02/2023 CHƯƠNG TRÌNH
Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển ngành Thông tin và Truyền thông của Cụm Thi đua số 2 năm 2023
7 4 18/02/2023 BÁO CÁOGiải trình tiếp thu ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng kếtcông tác TĐKT năm 2022; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Cụm thi đua số 2
8 3 18/02/2023 Dự thảo báo cáo
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022;
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
9 2 14/02/2023 CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 2 NĂM 2022
10 187/GM-CTĐ2 14/02/2023 Dự Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2022;triển khai nhiệm vụ năm 2023 Cụm thi đua số 2
11 105/STTTT-CĐS 30/01/2023 Về việc đề nghị phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022
12 992/STTTT-CNTT 22/06/2022 V/v đề nghị phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin-Truyền thông
13 Số 904/STTTT- KHTC 09/06/2022 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023_UBND huyện
14 Số 901/STTTT- KHTC 09/06/2022 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023_Các đơn vị ngành TT&TT
15 828/STTTT-CNTT 01/06/2022 V/v đề nghị phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021
16 32/2018/QĐ-UBND 31/05/2022 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên
17 32/2014/QĐ-UBND 31/05/2022 Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
18 29/2021/QĐ-UBND 31/05/2022 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
19 25/2021/QĐ-UBND 31/05/2022 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Điện Biên
20 25/2018/QĐ-UBND 31/05/2022 Bãi bỏ Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành Quy chế Phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên
21 21/2021/QĐ-UBND 31/05/2022 Ban hành Quy chế quản lý Hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã trên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
22 18/2018/QĐ-UBND 31/05/2022 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên
23 17/2016/QĐ-UBND 31/05/2022 Ban hành quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
24 15/2020/QĐ-UBND 31/05/2022 Quy định việc cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ (thời sự) cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng uỷ Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam
25 10/2021/QĐ-UBND 31/05/2022 Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Điện Biên
26 07/2019/QĐ-UBND 31/05/2022 Ban hành quy định loại phương tiện, hình thức, và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
27 06/2010/QĐ-UBND 31/05/2022 Ban hành quy chế phối hợp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
28 685/STTTT-TTr 18/05/2022 Các Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
29 1904/STTTT-CNTT 02/12/2021 V/v đề nghị phối hợp tham gia ý kiến Dự thảo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh
30 4766/BTTTT-CBC 30/11/2021 Về việc xin ý kiến hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiếm lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"
31 /TTr-BTTTT 30/11/2021 Tờ trình về việc phê duyệt Chiếm lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
32 1874/STTTT-BCXB 29/11/2021 Về việc lấy ý kiến tham gia Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến 2025 và định hướng đến năm 2030”
33 3858/UBND-KGVX 17/11/2021 Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID - 19.
34 1612/STTTT- KHTC 26/10/2021 Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Đề án chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (lần 2).
35 1544/STTTT- KHTC 15/10/2021 Khảo sát hiện trạng để triển khai thực hiện các Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây