Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
141 78/2010/QĐ-TTG 29/11/2010 Về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế
142 28/2010/TT-BTTTT 22/12/2010 Thông tư Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
143 2496/BTTTT-ƯDCNTT 03/08/2010 V/v sửa đổi giá trị trọng số BMT tại công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008
144 148/TB-BTTTT 22/12/2010 Thông báo kết luận về việc xử lý giả mạo số điện thoại trên mạng viễn thông di động
145 49/2010/QH12 16/06/2010 Luật Bưu chính
146 01/2011/TT-BTTTT 03/01/2011 Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
147 12/2008/QĐ-BTTTT 30/03/2008 Ban hành Quy chế đào tạo và cấp Gấy chứng nhận Vô tuyến điện viên Hàng Hải
148 05/2008/QĐ-BTTTT 09/03/2008 Sửa đổi, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông
149 47/2011/NĐ-CP 16/06/2011 Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
150 04/2008/TT-BTTTT 29/06/2008 Thông tư 04/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
151 1987/QĐ-BTTTT 19/12/2010 Ban hành Chương trình khung, mẫu Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
152 05/2011 /TT-BTTTT 27/02/2011 Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
153 138/QĐ-BTTTT 28/01/2011 Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
154 12/2018/TT-BTTTT 14/10/2018 Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập
155 07/2011/TT-BTTTT 28/02/2011 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
156 09/2011/TT-BTTTT 07/04/2011 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008
157 24/2011/TT-BTTTT 19/09/2011 Thông tư quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
158 273/HD-STTTT 13/06/2011 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên
159 993/QĐ-BTTTT 30/06/2011 Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
160 2589/BTTTT-ƯDCNTT 23/08/2011 V/v Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ
161 1601/QĐ-BTTTT 02/11/2011 Về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin
162 1595/QĐ-BTTTT 02/10/2011 Về việc công bố định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
163 04/2012/TT-BTTTT 12/04/2012 Thông tư Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây