Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
71 258/BTTTT-KHTC 08/02/2009 Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông
72 35/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất đường dài trong nước và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
73 34/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
74 501/QĐ-BTTTT 19/04/2009 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật
75 31/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng thông tin di động mặt đất
76 30/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
77 24/2011/TT-BTTTT 19/09/2011 V/v Tạo lập, sử dụng lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của CQNN
78 08/2009/TT-BTTTT 23/03/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy
79 07/2009/TT-BTTTT 23/03/2009 Ban hành danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy
80 06/2009/TT-BTTTT 23/03/2009 Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
81 01/2010/TT-BTTTT 06/01/2010 Ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông vô tuyến nội thị; vô tuyến di động nội tỉnh CDMA và mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông cố định đường dài trong nước, mạng thông tin di động mặt đất, mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế
82 41/2009/TT-BTTTT 29/12/2009 Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng của các cơ quan Nhà nước
83 42/2009/TT-BTTTT 29/12/2009 Ban hành Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
84 38/2009/TT-BTTTT 13/12/2009 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công íc
85 36/2009/TT-BTTTT 02/12/2009 Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện
86 1674/QÐ-BTTTT 29/11/2009 Ban hành mẫu Tờ khai đăng ký và mẫu Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết
87 20/2009/TT-BTTTT 27/05/2009 Quy định về việc báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích
88 17/2009/TT-BTTTT 26/05/2009 Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
89 13/2009/TT-BTTTT 29/03/2009 Về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập
90 63/QÐ-TTg 12/01/2010 Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020
91 3364/BTTTT-UDCNTT 16/10/2008 Văn bản số 3364/BTTTT-UDCNTT, hướng dẫn xác định giá trị phần mềm
92 14/2008/TT-BTTTT 30/12/2008 Hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương
93 12/2008/TT-BTTTT 29/12/2008 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
94 01/2010/TT-BTTTT 06/01/2010 Về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông vô tuyến nội thị; vô tuyến di động nội tỉnh CDMA và mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông cố định đường dài trong nước, mạng thông tin di động mặt đất, mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế
95 50/2009/QÐ-TTg 02/09/2009 Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”
96 22/2009/QÐ-TTg 15/02/2009 Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020
97 1596/QĐ-BTTTT 23/10/2008 Quyết định số 1596/QĐ-BTTTT, v/v phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010 tỉnh Điện Biên
98 1188/QĐ-BTTTT 04/08/2008 Về việc chỉ định Phòng đo kiểm thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử KASATI
99 865/QĐ-BTTTT 10/06/2008 Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 630/QĐ-BTTTT ngày 2/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Chỉ định phòng đo kiểm
100 25/2008/QĐ–BTTTT 15/04/2008 Phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz.
101 1009/QĐ-BTTTT 10/07/2008 QĐ phê duyệt đề án cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia
102 103/2016/QH13 04/04/2016 Luật Báo chí
103 19/2008/QĐ-BTTTT 08/04/2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước"
104 60/2014/NĐ-CP 18/06/2014 Quy định về hoạt động in
105 05/2008/TT-BTTTT 11/11/2008 Thông tư 05/2008/TT-BTTTT, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây