01:41 ICT Thứ tư, 27/03/2019
English

Thu hút viện trợ phi chính phủ

Thứ năm - 22/12/2016 08:34
DIC- Đánh giá về chương trình vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Điện Biên, ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh trong thời gian qua đóng góp một phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Các Dự án đã có những hoạt động thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng; xác định đúng đối tượng, mục tiêu hỗ trợ nên được sự ủng hộ của các cấp chính quyền và người dân hưởng lợi từ Dự án.


Hội thảo tổng kết kinh nghiệm và định hướng hoạt động cải thiện hệ thống giám sát
phát hiện HIV/AIDS do tổ chức USAID tài trợ.

Để công tác vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài hiệu quả, Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Điện Biên đã thiết lập mối quan hệ gắn bó, thường xuyên với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam nhằm nắm bắt thông tin, tiêu chí của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để vận động, phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gặp gỡ, trao đổi để tìm hiểu về mục tiêu, chương trình nhằm kêu gọi các tổ chức đến hoạt động nhân đạo trên địa bàn; thực hiện thống nhất công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
 
Giai đoạn 2011-2015, tổng giá trị thực hiện các dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt gần 17,34 triệu USD (tương đương gần 363,6 tỷ VNĐ), tăng gấp 2 lần so với mục tiêu của của tỉnh đề ra. Các chương trình, dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thực hiện trên địa bàn tỉnh đều phù hợp với định hướng phát triển KT - XH, từng bước góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống vật chất người dân vùng dự án; thúc đẩy phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp quy mô hộ gia đình, tạo tiền đề cho việc tiếp thu tri thức, áp dụng thành tựu tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất sản phẩm hàng hóa để nâng cao năng suất cây trồng, từng bước chuyển đổi cơ cấu vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đặc biệt các chương trình, dự án tập trung giải quyết một số lĩnh vực ưu tiên vận động, như: Đầu tư xây dựng khu nội trú, cung cấp trang thiết bị cho học sinh bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú; đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy và học; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; hỗ trợ học bổng cho học sinh và hỗ trợ đời sống cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn; xây dựng cung cấp trang thiết bị cho trạm y tế xã… người dân hưởng lợi được cải thiện điều kiện sống, làm việc.
 
Toàn tỉnh hiện có 14 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động thường xuyên, chủ yếu trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp… Tổ chức CARE Việt Nam thực hiện dự án “Nâng cao năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm cải thiện sinh kế và dinh dưỡng thông qua đối tác là Trung tâm phát triển cộng đồng (CCD) tại xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên)” và dự án “Hợp tác hỗ trợ nâng cao chương trình quốc gia về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giảm nhẹ rủi ro thiên tai/thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Mường Ảng”. Tầm nhìn thế giới là tổ chức lớn, có tiềm lực tài chính và kế hoạch tài trợ dài hạn trên địa bàn tỉnh ta, thời gian qua có nhiều các hoạt động thiết thực hiệu quả. Hiện tổ chức đang triển khai 4 chương trình phát triển vùng tại các huyện: Mường Chà, Điện Biên Đông, Tủa Chùa và Tuần Giáo; Dự án làm mẹ an toàn tại 2 huyện Mường Chà, Tuần Giáo. Chương trình phát triển vùng Mường Chà triển khai thực hiện từ năm 2011 - 2015 tại 3 xã Sa Lông, Huổi Lèng và Hừa Ngài với 19 bản mục tiêu. Nhiều dự án thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng năng lực và bảo trợ trẻ em được triển khai đã góp phần cải thiện an sinh trẻ em tại các xã được hưởng lợi.
 

Học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Huổi Lèng (huyện Mường Chà) tiếp nhận
áo viện trợ của Tổ chức Tầm nhìn thế giới và Tập đoàn Bảo hiểm MSIG.

 
Mục tiêu vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 là 20 triệu USD (tương đương 400 tỷ VNĐ), Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh tiếp tục tăng cường vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tiềm lực tài chính, đầu tư có chiều sâu, tạo sự chuyển biến về kinh tế - xã hội cho một số địa phương, một số vùng: Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Chà, Tuần Giáo và huyện Mường Ảng. Chú trọng về các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của tỉnh./.

Minh Thùy

Xem tiếp...

Tin đã đăng