Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thứ hai - 31/10/2011 04:25

- Tên thủ tục: Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nhận đơn: Tiếp nhận đơn thư, vào sổ công văn đến

Bước 2.Phân loại và xử lý đơn:

- Đối với đơn khiếu nại:

+ Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết có đủ các điều kiện để giải quyết thì thụ lý và gửi thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại đó cho cá nhân hoặc tổ chức chuyển đơn. Trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.

+ Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ  điều kiện để thụ lý giải quyết thì có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý.

+ Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại về vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai thì cơ quan không thụ lý nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả đơn người khiếu nại (có phiếu trả đơn khiếu nại).

- Đối với đơn tố cáo:

+ Nếu đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải thụ lý để giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại, tố cáo.

+ Nếu đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì chậm trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo (trong trường hợp công dân tố cáo trực tiếp) và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho người hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 + Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xử lý.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần hồ sơ:

 

 

 - Số lượng hồ sơ:

- Đơn khiếu nại, đơn tố cáo và các văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.

- Văn bản trả lời, văn bản hướng dẫn hoặc văn bản thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo.

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

- Đơn tố cáo: Không quá 10 (Mười) ngày phải chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

- Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì trong thời hạn 03 (Ba) ngày phải báo cáo Giám đốc Sở để chỉ đạo giải quyết.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cá nhân;

- Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 - Văn bản trả lời;

- Văn bản hướng dẫn.

- Phí, lệ phí :

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn khiếu nại
- Đơn tố cáo

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

 Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10;

- Luật số 26/2004/QH11 sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại tố cáo 2004;

 - Luật số 58/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại tố cáo năm 2005;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày  14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;  

- Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 về  ban hành quy chế tiếp công dân;

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết Khiếu nại, tố cáo.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây