Giải quyết khiếu nại lần đầu

Thứ hai - 31/10/2011 04:24

Tên thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần đầu

Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở

- Trình tự thực hiện:

Bước 1.Tiếp nhận đơn thư:

Người khiếu nại gửi đơn khiếu nại qua đường bưu điện đến Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên. Trong trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì công chức tiếp dân có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung theo quy định và có chữ ký của người khiếu nại.

Bước 2.Xử lý đơn thư:

Công chức Văn thư thuộc Văn phòng tiếp nhận đơn, vào sổ trình Giám đốc Sở Sở Thông tin và Truyền thông, giao cho Chánh Thanh tra Sở xem xét nội dung đơn khiếu nại của người khiếu nại:

- Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết:

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, nhưng không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết, (trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại), có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý.

+ Đơn đủ điều kiện giải quyết theo quy định thì thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết.

- Đối với đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, hoặc đơn khiếu nại về vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai, thì không thụ lý, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Tham mưu bằng văn bản, trình Giám đốc Sở trả lời, chỉ dẫn cho người khiếu nại.

Bước 3:Giải quyết khiếu nại:

 Sau khi có quyết định thụ lý đơn khiếu nại, thì thông báo cho người khiếu nại biết về việc thụ lý giải quyết khiếu nại. Người được giao nhiệm vụ giải quyết (Chánh Thanh tra Sở) có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở. 

Bước 4:  Gửi quyết định giải quyết khiếu nại

Sở Thông tin và Truyền thông gửi Quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và cá nhân, tổ chức có liên quan.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây