Giải quyết tố cáo

Thứ hai - 31/10/2011 04:24

- Tên thủ tục: Giải quyết tố cáo
- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở

- Trình tự thực hiện:

Bước 1.Người tố cáo gửi đơn qua đường bưu điện đến Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo.

Bước 2.Xử lý đơn tố cáo

Văn thư cơ quan tiếp nhận đơn tố cáo, vào sổ trình Giám đốc Sở giao cho Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xem xét nội dung đơn tố cáo của người tố cáo và xử lý như sau:

- Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết thì phải thụ lý để giải theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết: Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố cáo thì phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu chứng cứ liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Nếu tố cáo có hành vi phạm tội thì phải chuyển cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để xử lý theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp hoặc những tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.

Bước 3.Giải quyết tố cáo: Chánh Thanh tra Sở tham mưu trình Giám đốc quyết định thụ lý giải quyết tố cáo. Khi có quyết định thụ lý đơn tố cáo thì thông báo cho người tố cáo về việc đã thụ lý giải quyết tố cáo. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp giải quyết. Sau đó trình Giám đốc Sở ban hành quyết định giải quyết, xử lý tố cáo.

Bước 4: Gửi quyết định xử lý: Sở Thông tin và Truyền thông gửi quyết định xử lý cho người tố cáo

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần hồ sơ:

 

- Số lượng hồ sơ:

- Đơn tố cáo

- Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc tố cáo

01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

Không quá 60 (Sáu mươi) ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 (Chín mươi) ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân;

- Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính, Văn bản trả lời viẹc giải quyết tố cáo.

- Phí, lệ phí :

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn tố cáo

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

- Trình bày trung thực về nội dung tố cáo;

- Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/12/1998;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày  14/11/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2006 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết Khiếu nại, tố cáo.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây