Tiếp công dân

Thứ hai - 31/10/2011 04:24

- Tên thủ tục: Tiếp công dân
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp xúc ban đầu: Công chức tiếp dân đề nghị công dân xuất trình giấy tờ tùy thân, nếu công dân không trực tiếp đến được mà ủy quyền cho người thân thực hiện thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã nơi người ủy quyền cư trú.

Bước 2. Tiếp công dân:

- Đề nghị công dân trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo.

- Trường hợp nhiều người cùng đến khiếu nại, tố cáo có cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử người đại diện cung cấp nội dung sự việc.

- Công chức tiếp dân lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung do công dân trình bày và đọc lại cho người trình bày nghe, ký xác nhận. Tiếp nhận các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại tố cáo mà công dân cung cấp và viết giấy biên nhận đầy đủ.

Bước 3. Xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân:

- Trong trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thì công chức tiếp dân yêu cầu họ viết lại thành đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại, đọc lại cho công dân nghe và ký hoặc điểm chỉ.

- Trường hợp khiếu nại không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn họ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Đối với tố cáo thì công chức tiếp công dân phải ghi rõ nội dung tố cáo, tiếp nhận tài liệu liên quan, phân loại đơn và xử lý theo thủ tục xử lý đơn thư

Bước 4. Kết thúc:

- Trước khi kết thúc người tiếp công dân phải thông qua biên bản làm việc và yêu cầu công dân ký vào biên bản.

- Kết thúc tiếp công dân, người tiếp công dân thông báo cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho công dân biết để họ tiện liên hệ.

- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên.

- Thành phần hồ sơ:

 

 

 

 

- Số lượng hồ sơ:

- Đơn khiếu nại, đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo (có xác nhận hoặc điểm chỉ của công dân).

- Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp.

- Giấy biên nhận các tài liệu nói trên.

- Biên bản làm việc.

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

Giờ làm việc các ngày trong tuần

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân;

- Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy biên nhận tài liệu;

- Phiếu hướng dẫn.

- Phí, lệ phí :

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 - Đơn khiếu nại

- Đơn tố cáo

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

 Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/12/1998;

- Luật số 26/2004/QH11 sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại tố cáo 2004;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày  14/11/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; 

- Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 về  ban hành quy chế tiếp công dân;

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2006 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết Khiếu nại, tố cáo; 

- Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra ngày 24/10/2007 ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây