Tỉnh ủy Điện Biên: Ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, đảng viên

Thứ hai - 06/05/2019 04:41
DIC - Vừa qua, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Quy định số 4871-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành cấp ủy các cấp, thành viên Ban cán sự đảng, đảng đoàn trong tỉnh.
Theo đó, Cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành cấp ủy các cấp, thành viên Ban cán sự đảng, đảng đoàn trong Đảng bộ tỉnh phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Gương mẫu đi đầu thực hiện: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng cộng sản Việt Nam. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm; Gương mẫu trong tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng. Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu; Chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra biên pháp cụ thể để chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; Thực hành phong cách lãnh đạo, quản lý khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; Luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Thực hiện nghiêm về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động, tích cực thực hiện chủ trương về tổ chức sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có thái độ công tâm khách quan trong công tác tổ chức cán bộ, gương mẫu trong công tác thi đua khen thưởng… Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân cục bộ, bản vị. Lợi dụng tập thể, né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân; các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm; các biểu hiện gây chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ; độc đoán chuyên quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân, xa dân, thờ ơ, vô cảm; tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi; chủ trì tham mưu ban hành cơ chế, chính sách sai chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Quy định gắn với kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.

Tác giả: Kiều Trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây