Điện Biên: Triển khai hoạt động đối ngoại tỉnh Điện Biên năm 2019

Thứ tư - 27/03/2019 22:19
DIC - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 735/KH-UBND về hoạt động đối ngoại tỉnh Điện Biên năm 2019.
Với mục đích mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực, tranh thủ tối đa nguồn lực từ trong và ngoài nước, tạo môi trường thuận lợi góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo kế hoạch, nhiệm vụ chủ yếu cần mở rộng và tăng cường các hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao kinh tế, chính trị, văn hóa… phối kết hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tích cực, chủ động hội nhập, tham gia các hội thảo, hội nghị cấp khu vực và thế giới; tăng cường các biện pháp để nâng cao vị thế của tỉnh trong quan hệ hợp tác quốc tế. Tập trung chỉ đạo công tác biên giới lãnh thổ; phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực đối ngoại, nhất là về chuyên môn, ngoại ngữ…; xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ làm công tác đối ngoại của tỉnh đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển. Song, hoạt động đối ngoại phải đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân và chỉ đạo, quản lý, điều hành thống nhất của UBND tỉnh; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa tỉnh và các cơ quan Trung ương về công tác đối ngoại, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Cũng theo đó, các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thông tin về môi trường đầu tư, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục; hoạt động hợp tác của tỉnh với đối tác nước ngoài trên các lĩnh vực nhằm thu hút hợp tác đầu tư, viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Quản lý và phối hợp cung cấp thông tin kịp thời, định hướng dư luận, xử lý có hiệu quả các vấn đề có tính nhạy cảm, phức tạp liên quan tới yếu tố nước ngoài. Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tác giả: Châu Loan

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây