UBND tỉnh ban hành Chỉ thị: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thứ sáu - 05/04/2019 03:46
DIC - Ngày 3/4/2019, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Rà soát, bổ sung hoàn thiện nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt triển khai đến CBCC, VC, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa công sở; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời giờ làm việc, không la cà tụ tập, sử dụng giờ hành chính làm việc riêng; không sử dụng tài chính, tài sản công cho mục đích cá nhân, cụ thể hóa trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên . Rà soát chức năng, bố trí nhiệm vụ cụ thể đối với từng vị trí việc làm của CBCC, VC; các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng Kế hoạch, chương trình cụ thể xác định kết quả đầu ra; thực hiện nghiêm các quy định về bổ nhiệm, quy hoạch, tuyển dụng; kiên quyết tinh giản biên chế số CBCC, VC năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát… để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công vụ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 1 cửa, một cửa liên thông; chủ động tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động, nêu gương những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong việc nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ CBCC, VC./.

Tác giả: Kiều Trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây