UBND tỉnh Điện Biên: Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thứ năm - 04/04/2019 21:14
DIC - Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí phải được các ngành, cơ quan, đơn vị tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả trong toàn tỉnh; xác định thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là trách nhiệm xuyên suốt của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Tây Bắc nói chung và của địa phương nói riêng. Chương trình đề ra các nội dung trọng tâm như: Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; quán triệt và triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản công theo các quy định hiện hành; phấn đấu tinh giảm biên chế hành chính ở mức tối đa; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty Cổ phần để giảm dần chi ngân sách nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm và tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2019. Cũng theo đó, chương trình đã đề ra 08 chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực và 05 giải pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm. Căn cứ theo nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi, thẩm quyền của từng đơn vị, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của đơn vị, địa phương mình. Xem chi tiết Quyết định /uploads/news/2019_04/267.doc tại đây

Tác giả: Châu Loan

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây