Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022

Thứ năm - 12/05/2022 22:46
DIC - Ngày 06/5/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch hoạt động số 1332/KH-BCĐ về Chuyển đổi số năm 2022. Theo đó, Ban Chỉ đạo đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện như sau:
a) Chính quyền số
Thực hiện chuyển đổi số tổng thể, toàn diện trong cấp uỷ, chính quyền các cấp, tập trung vào các mục tiêu trọng tâm:
Tăng cường xử lý văn bản không giấy tờ: Tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, bảo đảm kết nối liên thông, phấn đấu tỷ lệ văn bản điện tử ký số được trao đổi trên môi trường mạng (trừ văn bản mật theo quy định) đạt trên 97%. Thực hiện các báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc họp qua giải pháp họp không giấy tờ.
Bảo đảm kỹ thuật cho 100% cuộc họp, hội nghị có thể thực hiện trên môi trường mạng đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của tỉnh, tiết kiệm thời gian, kinh phí.
Tăng cường sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ quản lý, điều hành và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đủ điều kiện và có phát sinh hồ sơ; nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị (hoàn thành cung cấp 100% thủ tục hành chính thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ).
Thực hiện xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDL quốc gia về dân cư.
Đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, trước hết ưu tiên thực hiện trong các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế tại các khu vực trung tâm, thành thị.
Tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ quản cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.
Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị.
b) Kinh tế số
Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.
c) Xã hội số
Người dân trung tâm của chuyển đổi số, chuyển đổi số đảm bảo cho người dân được tiếp cận, sử dụng bình đẳng các dịch vụ thiết yếu của đời sống, ưu tiên chuyển đổi số trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, du lịch, giao thông, nông nghiệp.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo), đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo; các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

 

Tác giả: Tin: Trần Hà

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây