08:40 ICT Thứ năm, 09/04/2020
English

Cấp phép ưu tiên cho xe bưu chính viễn thông, dừng, đỗ trong khu vục nội thành, thị xã, khu đô thị

Thứ tư - 21/09/2016 14:25
UBND tỉnh nhận được văn bản số 3105/BTTTT-BC ngày 08/9/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị cấp phép ưu tiên cho xe bưu chính viễn thông, dừng, đỗ trong khu vực nội thành, thị xã, khu đô thị.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 3105/BTTTT-BC ngày 08/9/2016, đồng thời tiến hành khảo sát nhu cầu  thực tế của các đơn vị bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh về việc dừng, đỗ xe bưu chính trong khu vực nội thành, thị xã, khu vực đô thị khi thực hiện thu gom, vận chuyển và phát thư từ, báo chí. Nội dung báo cáo gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 23/9/2016 để tổng hợp.

Đối với Sở Giao thông vận tải trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Sở Thông tin và Truyền thông và đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành tham mưu cho UBND tỉnh xem xét việc đề xuất cấp phép ưu tiên cho xe bưu chính dừng, đỗ trong khu vực nội thành, thị xã, khu vực đô thị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 3105/BTTTT-BC ngày 08/9/2016; thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh trước ngày 26/9/2016.

Tuyết Anh

Nguồn tin: dienbien.gov.vn

Xem tiếp...

Tin đã đăng