15:02 ICT Thứ ba, 16/07/2019
English
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8

5. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

1. Thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên..
2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thành phố Điện Biên.
- Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương tại Điện Biên.
Việc trưng bày không kinh doanh các xuất bản phẩm nhằm giới thiệu hoạt động và sản phẩm của cơ quan, tổ chức (thuộc đối tượng điều chỉnh ở trên) thì không phải xin phép nhưng trước khi trưng bày phải thông báo bằng văn bản với Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên về thời gian, địa điểm, danh mục xuất bản phẩm và chịu trách nhiệm về nội dung xuất bản phẩm trưng bày

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8