Điện Biên: Ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2022

Thứ hai - 14/02/2022 03:53
DIC - Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND phát động phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022.
Năm 2022, là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng, động lực thúc đẩy để từng bước thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Kế thừa những kết quả đã đạt được  trong các phong trào thi đua, tiếp tục chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng với niềm tin, khát vọng vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, thích ứng an toàn hiệu quả, bứt phá phát triển”. Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát động phong trào thi đua với nội dung trọng tâm:
Tập trung tận dụng cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, dịch vụ đồng bộ theo hướng hiện đại; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; bảo tồn giá trị văn hóa bản sắc các dân tộc và di tích lịch sử; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.
Tổ chức  triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh phát động gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2022 gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và gắn với cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng  kinh tế (GRDP) đạt 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 37,40 triệu đồng/người/năm; Tổng thu ngân sách địa Nhà nước đạt 2.326 tỷ đồng
Điện Biên phấn đấu năm 2022 tổng sản lượng lương thực đạt 257.794 tấn
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội; củng cố xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninhh nhân dân ngày càng vững chắc; chủ động kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch…
Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Tăng thời lượng phát sóng, xây dựng các trang tin, chuyên mục cổ vũ  phong trào thi đua, kịp thời phát hiện bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố tiêu biểu trong các phong trào yêu nước tạo sức lan tỏa./.

 

Tác giả: Tin, ảnh: Phồn Vũ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây