Tỉnh ủy Điện Biên: Ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2022

Thứ năm - 17/02/2022 02:24
Ngày 14/02/2022, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 40-KH/TU về học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho Nhân dân”.
Kế hoạch xác định các nội dung trọng tâm, cần thực hiện: Tổ chức học tập, quán triệt (hoàn thành trong tháng 3/2022); đăng ký nội dung đột phá, học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt định kỳ; công tác tuyên truyền; công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng mô hình điểm và đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên.
Theo đó, Ban Cán sự UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị QLNN triển khai chuyên đề năm 2022 gắn với Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiến hành rà soát, bổ sung, chính sách, văn bản liên quan đến công tác cán bộ, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ của cán bộ công chức.

Tác giả: Tin: Song Vũ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây