Trước ngày 31/3/2021, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức thuộc sở theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ

Thứ sáu - 18/09/2020 08:13

Trước ngày 31/3/2021, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức thuộc sở theo tiêu chí  quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ

DIC - Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nghị định số 107/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.
/uploads/news/2020_09/22_1.png Cơ cầu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên (15/9/2020). Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm: Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Thanh tra (nếu có); Văn phòng (nếu có); Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có); Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có). Theo đó, tiêu chí thành lập phòng chuyên môn thuộc sở: Có chức năng nhiệm vụ tham mưu về QLNN đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở; Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; tối thiểu 6 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 5 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III; Tiêu chí thành lập Văn phòng cấp sở được áp dụng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=108%2f2020%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True 107/2020/NĐ-CP. Trường hợp không thành lập Văn phòng thuốc Sở thì giao một phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng. Quy định số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở: Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức, Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức và Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 1 phó trưởng phòng. Trường hợp được bố trí không quá 02 Phó Trường phòng gồm: Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có từ 10 đến 14 biên chế công chức; Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 09 đến 14 biên chế công chức; Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 08 đến 14 biên chế công chức. Trường hợp phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng. Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung, sửa đổi bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của một số Sở: Nội vụ, Tư pháp, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường… Việc sắp xếp tổ chức thuộc sở theo tiêu chí tại Nghị định định số http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=108%2f2020%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True 107/2020/NĐ-CP hoàn thành trước ngày 31/3/2020 Chi tiết Nghị định số 107/2020/NĐ-CP /uploads/news/2020_09/nd-107-co-quan-cm-cap-tinh.pdf tại đây

Tác giả: Tin: Phồn Vũ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây