Nhìn lại Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở ở Điện Biên

Thứ năm - 10/09/2020 22:16

Nhìn lại Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở ở Điện Biên

DIC - Trong điều kiện thực hiện công tác phòng chống dịch Covid - 19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Điện Biên công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương được thực hiện kỹ càng, chu đáo. Đến trung tuần tháng 8, 14/14 đảng bộ cấp huyện và tương đương trực thuộc Đảng bộ tỉnh hoàn thành tổ chức đại hội, tạo không khí phấn khởi, đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
/uploads/news/2020_09/img_6875.jpg Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng Ghi nhận tại các đại hội cấp huyện và tương đương cho thấy công tác chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ các tiểu ban, trong từng khâu tổ chức. 100% các đảng bộ trực thuộc tỉnh Điện Biên thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV), ủy viên Ban Chấp hành (BCH) trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại các tiểu ban đại hội theo chức trách được phân công. Thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, diễn biến tư tưởng của cán, bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó là làm tốt công tác tuyên truyền gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Đặc biệt là quan tâm tới những địa bàn, đơn vị nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự, tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan tới nhân sự cấp ủy, tới cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội các đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ này được các cấp ủy chủ động chuẩn bị sớm để tổ chức lấy ý kiến tham gia rộng rãi các cấp, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương, đơn vị; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, ý kiến đóng góp của cán bộ nguyên lãnh đạo của đảng bộ qua các thời kỳ. Nội dung các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH, chương trình hành động và nghị quyết đại hội đảm bảo chặt chẽ, súc tích, trọng tâm. Báo cáo chính trị của các đảng bộ đã xác định rõ chủ đề và phương châm hành động, thể hiện rõ quyết tâm của đảng bộ và bám sát đặc điểm, tình hình cụ thể từng địa phương, đơn vị, tập trung đánh giá kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp trong nhiệm kỳ tới... Ông Phan Bá Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên, cho biết: Nhìn chung báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy trình đại hội đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm, trách nhiệm tập thể BCH, BTV, thường trực cấp ủy, của đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội ở hầu hết các đảng bộ được xây dựng cụ thể, có lộ trình và trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cơ quan, đơn vị rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính khả thi. Công tác chuẩn bị nhân sự được các đảng bộ thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định và được cụ thể hóa về yêu cầu, tiêu chuẩn cấp ủy viên khóa mới, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đảng bộ. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy đặc biệt coi trọng chất lượng, bám sát định hướng điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy viên theo hướng dẫn của Tỉnh ủy; đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ phù hợp theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; thực hiện giảm 5% so với số lượng tối đa được xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Danh sách bầu cử cấp ủy khóa mới do các cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị trình tại đại hội các đảng bộ đều đảm bảo tỷ lệ số dư từ 10 - 15%. Điều hành khoa học, chuẩn về nhân sự Điểm nổi bật trong công tác điều hành của Đoàn chủ tịch tại các đại hội được ghi nhận đó là đảm bảo đúng chương trình, thời gian làm việc; đúng thủ tục, nguyên tắc. Quá trình điều hành đại hội bám sát kịch bản, song có sự chủ động, linh hoạt do vậy các đại hội đều diễn ra suôn sẻ, đúng yêu cầu. Bình quân có từ 10 - 15 tham luận được trình tại đại hội các đảng bộ. Công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế. Đồng chí Lỳ Lỳ Xá, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cho biết: Quá trình điều hành đại hội, chúng tôi dành nhiều thời gian cho thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, nhiều nội dung tham luận đã làm rõ thêm những hạn chế, yếu kém nêu trong báo cáo chính trị; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Qua thảo luận tại hội trường và mạn đàm ở các tổ đại biểu đại hội đều đồng tình, nhất trí với phương án nhân sự do Đoàn chủ tịch của các đảng bộ trình bày, không có đề cử, ứng cử thêm. Do vậy 100% đại hội các đảng bộ bầu 1 lần đúng số lượng; các chức danh chủ chốt hầu hết đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao (86 - 99%). Cấp ủy khóa mới nhìn chung đảm bảo tỷ lệ nữ, độ tuổi, người dân tộc thiểu số theo quy định tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị (cấp ủy viên nữ 18,91%; dưới 40 tuổi 18,68%; dân tộc thiểu số chiếm 30,22%); trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị đều nâng lên so với nhiệm kỳ trước. - Ông Phan Bá Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh. Trao đổi với chúng tôi về những kết quả nổi bật trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương vừa qua, ông Phan Bá Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định một trong những yếu tố quan trọng để tổ chức thành công đại hội đó là sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm của tập thể BTV, BCH các đảng bộ, sự tin tưởng, đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quá trình chuẩn bị và triển khai các nội dung đại hội ở các đảng bộ bám sát Chỉ thị 35 - CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy. Quy trình về công tác nhân sự, các văn kiện Đại hội và các văn bản liên quan phục vụ đại hội. Các đảng bộ cần chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện trình đại hội; phát huy trí tuệ tập thể, tranh thủ ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, để bổ sung kịp thời, có chọn lọc các ý kiến tham gia xây dựng văn kiện Đại hội. Trong công tác nhân sự đại hội phải tiến hành chặt chẽ, khách quan, phát huy dân chủ, công khai minh bạch, đúng quy trình, quy định, đề cao vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy; khắc phục chủ nghĩa cá nhân, tiêu cực trong công tác cán bộ. Coi trọng chất lượng, lấy tiêu chuẩn là điều kiện chính kết hợp với đánh giá chính xác cán bộ về phẩm chất, năng lực, uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được phân công. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng, kịp thời phát hiện các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, quan tâm giải quyết đơn thư, phản ánh liên quan đến nhân sự đại hội. Thực hiện nghiêm việc thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cấp ủy không tái cử, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giữ vững đoàn kết nội bộ. Bên cạnh đó cần xây dựng kịch bản đại hội chi tiết, phân bố thời gian từng nội dung hợp lý, những vấn đề trình bày trước đại hội cần chuẩn bị bằng văn bản để chủ động trong điều hành và đặc biệt là cấp ủy cần lựa chọn những đảng viên có năng lực, kinh nghiệm, nắm vững nguyên tắc, quy trình, thủ tục và quy chế bầu cử trong Đảng để tham gia đoàn chủ tịch và ban kiểm phiếu đại hội.

Tác giả: Bài, ảnh: Minh Thùy

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây