Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 17 tháng 8 năm 2020 đến ngày 23 tháng 8 năm 2020

Thứ ba - 25/08/2020 04:48

Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 17 tháng 8 năm 2020 đến ngày 23 tháng 8 năm 2020

DIC - Trong tuần qua tỉnh Điện Biên đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng và nổi bật về các lĩnh vực như: Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Y tế, Giáo dục, An ninh và Pháp luật.
1. Chính trị - Kinh tế VPUB (18/8/2020): Đồng chí Lỳ Lỳ Xá tái cử Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2020-8-18/VPUB--Dong-chi-Ly-Ly-Xa-tai-cu-Bi-thu-Dang-uy-Khoi6vanwg.aspx Xem chi tiết >>> Sau 2 ngày (17 - 18/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công. VPUB (19/8/2020): Khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2020-8-19/VPUB--Khai-truong-He-thong-thong-tin-bao-cao-quoc-y5p004.aspx Xem chi tiết >>> Sáng 19/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chủ trì buổi lễ. Dự Lễ khai trương tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. VPUB (21/8/2020): Thủ tướng Chính phủ giao ban trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2020-8-21/VPUB--Thu-tuong-Chinh-phu-giao-ban-truc-tuyen-voi-08262n.aspx Xem chi tiết >>> Sáng 21/8, Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi giao ban trực tuyến với Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 8 về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Dự tại điểm cầu Điện Biên có các đồng chí: Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. ĐTV (19/8/2020): Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức http://www.dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/202008/quy-dinh-moi-ve-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-5696192/ xem chi tiết >>> Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020. BĐBP (17/8/2020): Chuyển biến tích cực qua thực hiện Chỉ thị 05 http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/180186/chuye%CC%89n-bie%CC%81n-ti%CC%81ch-cu%CC%A3c-qua-thu%CC%A3c-hie%CC%A3n-chi%CC%89-thi%CC%A3-05 xem chi tiết >>> Với nhiều hình thức phong phú, nội dung học tập cụ thể, thiết thực, Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05) gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các chi, đảng bộ trực thuộc. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị. BĐBP (20/8/2020): UBND tỉnh gặp mặt định kỳ tháng 8 với Hiệp hội Doanh nghiệp http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/180300/ubnd-tinh-gap-mat-dinh-ky-thang-8-voi-hiep-hoi-doanh-nghiep xem chi tiết >>> Ngày 20/8, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND chủ trì buổi gặp mặt định kỳ tháng 8 với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. BĐBP(21/8/2020): Kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/180314/kiem-tra-giam-sat-gop-phan-giu-vung-ky-cuong-ky-luat-cua-dang xem chi tiết >>> Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xác định, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là một trong những chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ quan trọng của Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy. Qua đó cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. ĐTV 20/8/2020): Điện Biên tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động ổn định http://www.dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/kinh-te/202008/dien-bien-tap-trung-thao-go-kho-khan-tao-dieu-kien-cho-cac-nha-dau-tu-doanh-nghiep-hoat-dong-on-dinh-5696479/ xem chi tiết >>> Tại buổi gặp mặt định kỳ tháng 8 với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Lê Thành Đô - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh trong thời gia tới Điện Biên tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, Doanh nghiệp hoạt động ổn định. BĐBP (17/8/2020): Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên: Gần 1,2 tỷ đồng chi trả tiền mủ cao su cho người dân góp đất http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/180206/ga%CC%80n-12-ty%CC%89-do%CC%80ng-chi-tra%CC%89-tien-mu-cao-su-cho-nguoi-dan-gop-dat xem chi tiết >>> Ngày 17/8, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên tổ chức chi trả gần 1,2 tỷ đồng tiền mủ cao su cho 562 hộ dân góp đất tại 9/9 bản có diện tích trồng cao su tại xã Mường Pồn (huyện Điện Biên). BĐBP (21/8/2020): Nông sản Điện Biên chưa tiếp cận thương mại điện tử http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/180311/nong-san-dien-bien-chua-tiep-can-thuong-mai-dien-tu xem chi tiết >>> Thương mại điện tử (TMĐT) đã và đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc quảng bá, mở rộng thị trường, là con đường ngắn và hiệu quả nhất đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng, trong đó có các sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ta vẫn chưa nắm bắt và khai thác hết lợi thế của TMĐT mà chủ yếu tiêu thụ sản phẩm qua các kênh bán hàng truyền thống. BĐBP (23/8/2020): Siết chặt quản lý thị trường trong thời gian dịch bệnh http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/180351/siet-chat-quan-ly-thi-truong-trong-thoi-gian-dich-benh xem chi tiết >>> Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh doanh hàng hóa không thiết yếu, lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận tải hành khách... ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường cung - cầu hàng hóa. Để kiểm soát thị trường, không xảy ra hiện tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, găm hàng, tăng giá, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tăng cường bám nắm địa bàn, kịp thời có những biện pháp xử lý đối với tổ chức, hộ kinh doanh vi phạm. 2. Văn hóa - Xã hội ĐTV (18/8/2020: Điện Biên kiên quyết không để dịch COVID-19 xâm nhập vào địa phương http://www.dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/202008/dien-bien-kien-quyet-khong-de-dich-covid-19-xam-nhap-vao-dia-phuong-5696131/ xem chi tiết >>> Tại Thông báo số 294/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu tỉnh Điện Biên phải kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào địa phương mình. BĐBP (20/8/2020): Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/180274/day-nhanh-tien-do-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19 xem chi tiết >>> Để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, mấy tháng nay, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Dù còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, song các huyện, thị xã, thành phố đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ kết hợp với tăng cường kiểm tra, kiểm soát để hỗ trợ đảm bảo chính xác, đúng đối tượng. 3. An ninh - Pháp luật ĐTV (19/8/2020): Khởi tố 2 đối tượng thay nhau hãm hiếp người phụ nữ tại huyện Điện Biên Đông, Điện Biên http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/phap-luat/202008/khoi-to-2-doi-tuong-thay-nhau-ham-hiep-nguoi-phu-nu-tai-huyen-dien-bien-dong-dien-bien-5696338/ xem chi tiết >>> Vừa qua, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Hờ A Lái và Hờ A Chầu để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm tập thể một phụ nữ tại bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ ngày 13/8 vừa qua. ĐTV (20/8/2020): Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên: Bắt 1 đối tượng thu giữ 1 bánh Heroin và gần 400 viên ma túy tổng hợp http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/phap-luat/202008/cong-an-huyen-tuan-giao-tinh-dien-bien-bat-1-doi-tuong-thu-giu-1-banh-heroin-va-gan-400-vien-ma-tuy-tong-hop-5696394/ xem chi tiết >>> Ngày 18/8, Công an huyện Tuần Giáo đã phá thành công chuyên án 820C, bắt 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. ĐTV (21/8/2020): Điện Biên: 7 án tử hình trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép hơn 150 bánh heroin http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/phap-luat/202008/dien-bien-7-an-tu-hinh-trong-vu-an-mua-ban-van-chuyen-trai-phep-hon-150-banh-heroin-5696651/ xem chi tiết >>> 7 án tử hình, 3 án chung thân dành cho các đối tượng trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép hơn 150 bánh heroin đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên sau 2 ngày xét xử sơ thẩm. ĐTV (21/8/2020): Phá hai chuyên án ma túy, thu 43,56 kg ma túy các loại http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/phap-luat/202008/dien-bien-pha-hai-chuyen-an-ma-tuy-thu-4356-kg-ma-tuy-cac-loai-5696673/ xem chi tiết >>> Trong hai ngày 19 và 20/8, các lực lượng chức năng của tỉnh Điện Biên đã triệt phá thành công 02 chuyên án ma túy với số lượng lớn thu 43,56 kg ma túy các loại. BĐBP (20/8/2020): Chủ động ngăn chặn “tín dụng đen” http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/180277/chu-dong-ngan-chan-%E2%80%9Ctin-dung-den%E2%80%9D xem chi tiết >>> Trước động thái vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” (TDĐ) trên địa bàn tỉnh ta trong khoảng 2 năm trở lại đây đã giảm. Song hoạt động phi pháp này vẫn tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp. BĐBP (23/8/2020): Phát huy sáng kiến kỹ thuật công nghệ ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh http://www.baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/Quoc-phong/180350/phat-huy-sang-kien-ky-thuat-cong-nghe-o-bo-chi-huy-quan-su-tinh xem chi tiết >>> Triển khai thực hiện Nghị quyết số 791-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Nhiều sáng kiến, sản phẩm khoa học công nghệ đã được nghiên cứu, chế tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; được ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo đảm kỹ thuật, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 4. Y tế - Giáo dục BĐBP (23/8/2020): Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 nơi công sở http://www.baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/y-te/180348/tang-cuong-phong-chong-dich-covid-19-noi-cong-so xem chi tiết >>> Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19; thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đến giao dịch, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. ĐTV (20/8/2020): Trao 35 giải thưởng cho cuộc thi " Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng" tỉnh Điện Biên lần thứ 4 năm 2020. http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/giao-duc/202008/dien-bien-trao-35-giai-thuong-cho-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-nhi-dong-tinh-dien-bien-lan-thu-4-nam-2020-5696465/ xem chi tiết >>> Ban Tổ chức cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng" đã tổ chức trao giải cuộc thi " Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng" tỉnh Điện Biên lần thứ 4 năm 2020.

Tác giả: Vân Anh (TH)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây